Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   6,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 54,4    7,2   9,8    7,2   78,6     10,0   68,6   
  200-299,9 82,5    10,6   12,0    13,0   118,1     12,1   106,0   
  300-499,9 103,1    15,7   14,8    17,6   151,2     16,3   134,9   
  500- 174,5    23,2   23,7    27,0   248,4     23,0   225,4   
  Alle 93,4    13,1   13,7    14,8   135,0     14,3   120,7   
Andre bygder                          
  50-99,9 33,9    4,9   3,9    5,0   47,7     4,1   43,6   
  100-199,9 55,1    7,9   6,3    9,5   78,8     7,2   71,6   
  200-299,9 76,0    10,8   10,6    11,4   108,8     13,7   95,1   
  300-499,9 84,3    11,9   10,7    14,5   121,4     16,3   105,1   
  Alle 60,2    8,5   7,5    9,8   86,0     9,0   77,0   
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  50-99,9 37,5    4,9   5,4    5,5   53,3     0,1   53,2   
  100-199,9 59,8    5,6   10,6    10,3   86,3     3,5   82,8   
  200-299,9 82,7    9,1   24,0    12,8   128,6     1,0   127,6   
  Alle 63,7    6,4   13,6    10,6   94,3     2,4   91,9   
Andre bygder                          
  50-99,9 23,1    3,1   4,9    3,5   34,6     3,8   30,8   
  100-199,9 61,1    7,7   8,6    10,5   87,9     10,6   77,3   
  200-299,9 91,6    10,7   16,6    16,0   134,9     14,0   120,9   
  Alle 59,1    7,5   9,5    10,2   86,3     10,4   75,9   
Vestlandet                          
  35-49,9 27,5    3,8   1,4    2,9   35,6     1,8   33,8   
  50-99,9 40,5    3,6   2,2    6,4   52,7     4,5   48,2   
  100-199,9 63,0    6,4   4,9    9,6   83,9     7,2   76,7   
  200-299,9 80,6    9,6   9,8    13,7   113,7     8,1   105,6   
  Alle 54,2    5,9   4,0    8,3   72,4     6,9   65,5   
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 52,7    7,4   10,7    7,4   78,2     3,2   75,0   
  200-299,9 62,5    7,9   8,2    9,3   87,9     8,0   79,9   
  300-499,9 90,7    12,6   12,2    16,1   131,6     4,1   127,5   
  Alle 61,7    8,3   9,8    9,3   89,1     5,5   83,6   
Andre bygder                          
  100-199,9 56,7    7,2   7,5    8,5   79,9     6,9   73,0   
  200-299,9 66,8    8,4   8,0    10,9   94,1     8,6   85,5   
  Alle 63,9    8,0   7,6    9,9   89,4     8,7   80,7   
Nord-Norge                          
  50-99,9 40,3    6,4   3,5    7,4   57,6     8,2   49,4   
  100-199,9 51,7    7,2   4,7    8,7   72,3     9,2   63,1   
  200-299,9 80,6    10,5   2,0    13,0   106,1     6,4   99,7   
  300-499,9 82,8    13,8   1,0    12,5   110,1     11,0   99,1   
  Alle 59,6    8,3   3,5    9,9   81,3     8,1   73,2   
Alle bruk                          
  35-49,9 25,0    4,0   1,3    3,0   33,3     3,5   29,8   
  50-99,9 36,1    4,3   3,3    5,7   49,4     4,6   44,8   
  100-199,9 57,1    7,2   7,2    9,0   80,5     7,7   72,8   
  200-299,9 76,8    9,9   9,8    12,2   108,7     9,9   98,8   
  300-499,9 98,9    15,0   13,0    16,9   143,8     16,5   127,3   
  500- 167,8    22,3   23,1    26,2   239,4     21,5   217,9   
  Alle 67,0    8,8   8,4    10,7   94,9     9,2   85,7   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015