Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   6,5 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 50,3    7,0   10,5    8,4   76,2     9,1   67,1   
  200-299,9 80,1    10,0   14,1    13,5   117,7     12,2   105,5   
  300-499,9 103,2    15,7   21,6    18,0   158,5     15,3   143,2   
  500- 191,5    32,1   38,5    30,5   292,6     31,7   260,9   
  Alle 95,4    14,3   19,1    16,0   144,8     15,2   129,6   
Andre bygder                          
  50-99,9 33,2    4,8   5,7    4,9   48,6     3,4   45,2   
  100-199,9 60,1    7,6   7,1    10,6   85,4     7,4   78,0   
  200-299,9 73,9    10,5   8,2    11,8   104,4     10,1   94,3   
  300-499,9 101,2    12,7   17,7    17,1   148,7     10,7   138,0   
  Alle 64,2    8,4   8,7    10,9   92,2     7,8   84,4   
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  50-99,9 52,7    3,4   7,8    7,0   70,9     3,3   67,6   
  100-199,9 59,9    5,5   11,7    10,3   87,4     0,6   86,8   
  200-299,9 80,8    9,1   26,1    11,0   127,0     5,1   121,9   
  Alle 65,8    6,1   15,3    10,1   97,3     2,2   95,1   
Andre bygder                          
  50-99,9 20,9    3,3   4,7    3,3   32,2     1,8   30,4   
  100-199,9 61,7    7,5   8,6    11,7   89,5     11,2   78,3   
  200-299,9 82,6    11,7   18,4    15,8   128,5     17,5   111,0   
  Alle 60,1    7,8   10,2    11,4   89,5     12,2   77,3   
Vestlandet                          
  35-49,9 29,1    3,5   1,5    4,5   38,6     3,6   35,0   
  50-99,9 39,3    3,5   1,8    6,5   51,1     2,9   48,2   
  100-199,9 60,1    6,3   5,8    9,4   81,6     7,1   74,5   
  200-299,9 76,1    7,8   12,2    13,4   109,5     9,6   99,9   
  Alle 54,0    5,6   5,2    8,6   73,4     6,5   66,9   
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 54,4    7,4   10,3    7,1   79,2     3,7   75,5   
  200-299,9 66,9    9,3   11,0    10,3   97,5     8,1   89,4   
  300-499,9 80,4    11,8   11,0    15,8   119,0     4,1   114,9   
  Alle 63,1    8,8   10,6    9,7   92,2     6,0   86,2   
Andre bygder                          
  100-199,9 53,0    7,9   11,6    8,4   80,9     8,9   72,0   
  200-299,9 66,6    8,6   10,8    10,7   96,7     6,5   90,2   
  300-499,9 85,2    10,7   19,1    18,5   133,5     13,4   120,1   
  Alle 60,5    8,4   11,9    10,1   90,9     8,4   82,5   
Nord-Norge                          
  50-99,9 45,2    6,5   4,6    8,1   64,4     7,3   57,1   
  100-199,9 55,8    6,9   3,4    9,8   75,9     7,6   68,3   
  200-299,9 79,0    9,5   3,7    15,2   107,4     9,0   98,4   
  300-499,9 93,9    13,3   2,5    15,9   125,6     8,6   117,0   
  Alle 64,8    8,2   3,5    11,9   88,4     8,0   80,4   
Alle bruk                          
  35-49,9 29,0    4,1   1,9    4,6   39,6     7,0   32,6   
  50-99,9 36,1    4,2   3,9    5,8   50,0     3,6   46,4   
  100-199,9 57,4    7,1   7,8    9,6   81,9     7,6   74,3   
  200-299,9 75,2    9,6   11,2    12,7   108,7     9,9   98,8   
  300-499,9 101,0    14,6   19,3    17,8   152,7     14,3   138,4   
  500- 183,3    29,7   37,0    29,9   279,9     29,0   250,9   
  Alle 68,9    9,1   10,6    11,6   100,2     9,3   90,9   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015