Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   7,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 53,6    9,0   11,7     10,7   85,0    8,9    76,1   
  200-299,9 73,9    15,0   22,6     13,6   125,1    10,1    115,0   
  300-499,9 106,9    22,2   23,9     22,6   175,6    14,3    161,3   
  500- 174,1    44,1   33,2     39,4   290,8    23,0    267,8   
  Alle 101,6    22,3   23,0     21,6   168,5    14,1    154,4   
Andre bygder                           
  50-99,9 29,4    5,6   4,9     5,6   45,5    3,1    42,4   
  100-199,9 53,7    10,6   8,5     12,0   84,8    9,7    75,1   
  200-299,9 70,7    13,7   10,7     15,1   110,2    9,2    101,0   
  300-499,9 97,5    19,2   19,2     22,1   158,0    18,0    140,0   
  500- 172,9    28,9   28,9     32,3   263,0    9,7    253,3   
  Alle 65,5    12,6   10,8     14,1   103,0    10,0    93,0   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 49,7    9,9   14,7     12,4   86,7    3,7    83,0   
  200-299,9 73,3    11,5   22,7     12,9   120,4    3,7    116,7   
  300-499,9 106,3    15,6   37,5     14,8   174,2    3,3    170,9   
  Alle 67,3    11,1   21,1     12,4   111,9    3,6    108,3   
Andre bygder                           
  50-99,9 39,8    4,2   4,6     11,3   59,9    3,1    56,8   
  100-199,9 56,0    8,8   10,8     12,2   87,8    5,8    82,0   
  200-299,9 80,5    14,1   17,2     20,6   132,4    11,2    121,2   
  300-499,9 115,8    18,9   15,7     23,8   174,2    20,5    153,7   
  Alle 66,3    10,7   12,5     15,8   105,3    8,3    97,0   
Vestlandet                           
  35-49,9 25,8    2,5   2,9     4,5   35,7    0,7    35,0   
  50-99,9 36,3    4,5   1,9     7,2   49,9    2,8    47,1   
  100-199,9 63,1    8,6   7,1     11,6   90,4    8,6    81,8   
  200-299,9 70,5    10,5   9,4     14,2   104,6    8,7    95,9   
  300-499,9 95,7    14,0   13,5     28,2   151,4    8,7    142,7   
  Alle 57,0    7,8   6,2     11,4   82,4    6,7    75,7   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 45,3    10,0   11,2     7,9   74,4    2,9    71,5   
  200-299,9 67,0    9,9   10,6     13,2   100,7    7,4    93,3   
  300-499,9 74,7    15,1   13,5     16,4   119,7    6,7    113,0   
  Alle 64,3    12,3   11,8     13,0   101,4    5,6    95,8   
Andre bygder                           
  100-199,9 57,2    11,1   10,3     11,0   89,6    10,0    79,6   
  200-299,9 67,7    12,6   13,1     12,1   105,5    8,6    96,9   
  300-499,9 105,0    17,4   12,7     13,9   149,0    5,2    143,8   
  Alle 66,7    12,4   11,7     11,7   102,5    9,0    93,5   
Nord-Norge                           
  50-99,9 26,9    5,8   4,0     4,5   41,2    9,5    31,7   
  100-199,9 57,1    10,6   4,6     11,0   83,3    7,6    75,7   
  200-299,9 72,9    13,1   2,9     15,1   104,0    6,1    97,9   
  300-499,9 80,0    17,2   3,0     18,4   118,6    8,1    110,5   
  Alle 61,8    11,8   3,7     12,7   90,0    7,3    82,7   
Alle bruk                           
  35-49,9 26,5    3,4   2,4     5,0   37,3    4,5    32,8   
  50-99,9 34,5    5,2   3,9     7,4   51,0    4,0    47,0   
  100-199,9 56,2    9,8   8,8     11,3   86,1    8,0    78,1   
  200-299,9 72,1    12,9   13,6     14,6   113,2    8,4    104,8   
  300-499,9 98,3    19,3   18,6     21,1   157,3    12,3    145,0   
  500- 171,3    41,7   31,8     38,0   282,8    20,3    262,5   
  Alle 71,4    13,4   12,5     14,8   112,1    9,0    103,1   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015