Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   5,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 52,5    7,4   17,0     7,0   83,9    10,3    73,6   
  200-299,9 73,2    14,7   30,7     12,4   131,0    14,8    116,2   
  300-499,9 107,2    21,3   31,3     16,5   176,3    15,3    161,0   
  500- 178,8    38,5   52,5     29,2   299,0    23,2    275,8   
  Alle 105,9    21,3   33,4     16,9   177,5    16,4    161,1   
Andre bygder                           
  50-99,9 37,4    5,9   7,5     6,3   57,1    6,0    51,1   
  100-199,9 53,9    10,1   11,0     8,4   83,4    6,1    77,3   
  200-299,9 73,9    14,0   11,3     11,4   110,6    10,7    99,9   
  300-499,9 103,5    17,6   26,5     16,6   164,2    16,5    147,7   
  500- 147,7    22,6   36,2     27,1   233,6    23,7    209,9   
  Alle 69,0    12,3   14,1     11,0   106,4    9,5    96,9   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 49,1    6,6   28,9     8,4   93,0    0,9    92,1   
  200-299,9 84,5    11,4   34,7     11,1   141,7    5,0    136,7   
  300-499,9 94,9    14,6   32,9     11,3   153,7    5,1    148,6   
  Alle 71,9    9,7   31,0     9,9   122,5    3,1    119,4   
Andre bygder                           
  50-99,9 43,0    4,1   12,8     6,5   66,4    2,8    63,6   
  100-199,9 69,8    9,0   14,7     10,8   104,3    9,7    94,6   
  200-299,9 78,4    12,3   19,2     14,6   124,5    14,6    109,9   
  300-499,9 99,9    17,2   42,3     16,0   175,4    25,0    150,4   
  Alle 74,7    10,7   19,9     12,5   117,8    13,6    104,2   
Vestlandet                           
  35-49,9 29,2    4,2   2,3     4,3   40,0    1,7    38,3   
  50-99,9 39,8    5,1   4,3     5,4   54,6    3,9    50,7   
  100-199,9 65,4    9,0   9,3     8,9   92,6    9,1    83,5   
  200-299,9 81,8    10,4   15,1     12,5   119,8    7,2    112,6   
  300-499,9 109,2    20,2   26,7     17,7   173,8    13,4    160,4   
  Alle 66,0    9,3   10,5     9,5   95,3    7,8    87,5   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 50,9    9,1   9,4     8,1   77,5    6,2    71,3   
  200-299,9 68,3    10,7   13,2     11,2   103,4    4,1    99,3   
  300-499,9 77,3    13,7   20,6     12,4   124,0    9,4    114,6   
  Alle 70,0    11,5   14,4     11,4   107,3    6,1    101,2   
Andre bygder                           
  100-199,9 60,8    9,8   9,6     7,5   87,7    7,3    80,4   
  200-299,9 75,9    13,0   13,4     10,9   113,2    8,6    104,6   
  300-499,9 93,8    14,8   27,0     16,4   152,0    38,0    114,0   
  Alle 72,5    11,9   14,2     10,4   109,0    13,4    95,6   
Nord-Norge                           
  50-99,9 29,4    5,5   6,6     3,4   44,9    5,7    39,2   
  100-199,9 60,4    9,1   6,6     7,9   84,0    4,3    79,7   
  200-299,9 80,8    12,8   8,4     14,4   116,4    5,2    111,2   
  300-499,9 105,1    19,5   8,7     16,3   149,6    6,9    142,7   
  Alle 72,7    12,0   7,6     11,2   103,5    5,3    98,2   
Alle bruk                           
  35-49,9 33,4    5,1   1,8     3,9   44,2    8,9    35,3   
  50-99,9 39,6    5,3   7,2     5,9   58,0    4,4    53,6   
  100-199,9 59,5    9,1   11,6     8,5   88,7    7,3    81,4   
  200-299,9 76,4    12,6   17,6     12,4   119,0    9,1    109,9   
  300-499,9 101,2    18,6   26,8     15,9   162,5    15,4    147,1   
  500- 171,9    34,9   46,5     28,6   281,9    23,7    258,2   
  Alle 77,5    13,2   18,0     12,1   120,8    10,2    110,6   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015