Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   4,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 47,3    7,5   16,4     5,3   76,5    9,7    66,8   
  200-299,9 75,8    15,8   33,5     10,0   135,1    13,8    121,3   
  300-499,9 111,1    21,8   34,0     14,0   180,9    16,1    164,8   
  500- 187,1    41,0   68,7     25,5   322,3    26,5    295,8   
  Alle 108,1    22,1   38,2     14,1   182,5    16,8    165,7   
Andre bygder                           
  50-99,9 40,9    5,4   6,9     5,1   58,3    1,9    56,4   
  100-199,9 56,7    10,7   19,1     7,4   93,9    6,3    87,6   
  200-299,9 75,2    13,7   14,8     9,5   113,2    10,0    103,2   
  300-499,9 89,3    18,6   31,0     12,3   151,2    14,9    136,3   
  500- 175,2    46,4   95,5     26,4   343,5    24,0    319,5   
  Alle 73,0    14,4   23,4     9,8   120,6    9,5    111,1   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 60,9    8,0   25,4     6,7   101,0    1,5    99,5   
  200-299,9 79,9    10,1   44,3     9,2   143,5    1,9    141,6   
  300-499,9 77,4    11,5   27,6     5,2   121,7    6,4    115,3   
  Alle 73,8    10,3   31,3     7,8   123,2    3,1    120,1   
Andre bygder                           
  50-99,9 64,3    6,9   4,0     7,5   82,7    10,7    72,0   
  100-199,9 55,4    9,8   27,4     8,0   100,6    7,2    93,4   
  200-299,9 80,1    15,2   31,7     11,2   138,2    20,7    117,5   
  300-499,9 100,9    20,6   42,6     12,0   176,1    27,3    148,8   
  Alle 73,0    13,5   29,7     10,0   126,2    17,5    108,7   
Vestlandet                           
  35-49,9 33,0    4,8   3,1     4,9   45,8    3,2    42,6   
  50-99,9 41,8    4,5   3,2     4,3   53,8    1,4    52,4   
  100-199,9 58,3    9,5   10,8     7,1   85,7    7,8    77,9   
  200-299,9 79,6    12,3   17,0     9,6   118,5    7,4    111,1   
  300-499,9 108,8    18,9   29,9     15,2   172,8    28,3    144,5   
  Alle 65,9    10,1   12,7     8,3   97,0    8,3    88,7   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 43,8    9,0   9,8     6,3   68,9    6,8    62,1   
  200-299,9 77,6    12,1   16,3     10,1   116,1    5,1    111,0   
  300-499,9 83,1    14,5   25,0     11,8   134,4    7,6    126,8   
  Alle 74,4    13,0   19,0     10,1   116,5    6,2    110,3   
Andre bygder                           
  100-199,9 59,0    11,3   8,3     7,1   85,7    7,3    78,4   
  200-299,9 75,6    15,1   17,9     10,3   118,9    9,4    109,5   
  300-499,9 86,2    17,0   28,3     12,1   143,6    20,5    123,1   
  Alle 72,5    13,9   16,9     9,7   113,0    10,9    102,1   
Nord-Norge                           
  50-99,9 37,1    7,4   9,4     3,3   57,2    4,5    52,7   
  100-199,9 64,7    9,3   13,2     6,7   93,9    4,3    89,6   
  200-299,9 79,3    14,2   14,4     10,1   118,0    6,0    112,0   
  300-499,9 97,0    19,6   12,5     13,5   142,6    6,5    136,1   
  Alle 76,0    13,6   13,1     9,5   112,2    5,6    106,6   
Alle bruk                           
  35-49,9 30,2    4,8   2,1     4,5   41,6    5,8    35,8   
  50-99,9 42,8    5,4   5,9     4,6   58,7    2,8    55,9   
  100-199,9 56,6    9,7   15,9     7,0   89,2    6,8    82,4   
  200-299,9 77,7    13,8   22,0     10,0   123,5    9,7    113,8   
  300-499,9 98,4    19,0   29,4     12,9   159,7    15,5    144,2   
  500- 176,5    38,9   64,6     25,2   305,2    25,2    280,0   
  Alle 79,3    14,6   23,2     10,3   127,4    10,6    116,8   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015