Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   3,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 49,0    8,1   16,7     4,4   78,2    10,9    67,3   
  200-299,9 71,6    17,1   37,1     7,5   133,3    15,2    118,1   
  300-499,9 106,5    24,9   38,7     11,3   181,4    15,6    165,8   
  500- 166,4    44,7   104,8     18,1   334,0    25,3    308,7   
  Alle 100,9    24,5   50,2     10,7   186,3    17,0    169,3   
Andre bygder                           
  50-99,9 41,3    6,7   16,0     4,8   68,8    4,5    64,3   
  100-199,9 59,1    12,5   18,7     6,3   96,6    6,9    89,7   
  200-299,9 82,2    17,4   14,0     7,9   121,5    14,0    107,5   
  300-499,9 100,6    24,7   28,7     9,3   163,3    15,9    147,4   
  500- 143,9    31,9   49,3     15,4   240,5    19,5    221,0   
  Alle 76,4    16,8   21,1     7,7   122,0    10,9    111,1   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 49,7    8,8   38,1     5,3   101,9    3,1    98,8   
  200-299,9 80,2    13,3   56,8     7,5   157,8    3,0    154,8   
  300-499,9 83,6    16,0   42,8     5,3   147,7    4,1    143,6   
  Alle 80,5    14,7   46,8     7,5   149,5    4,3    145,2   
Andre bygder                           
  100-199,9 54,9    11,0   26,2     6,3   98,4    10,1    88,3   
  200-299,9 90,1    17,4   29,4     9,0   145,9    12,0    133,9   
  300-499,9 99,0    23,0   52,5     10,3   184,8    25,7    159,1   
  Alle 78,6    16,2   35,6     8,3   138,7    16,0    122,7   
Vestlandet                           
  35-49,9 31,7    5,9   1,5     3,3   42,4    2,4    40,0   
  50-99,9 46,2    5,3   3,8     3,3   58,6    1,5    57,1   
  100-199,9 56,8    10,8   10,1     5,6   83,3    6,8    76,5   
  200-299,9 78,9    14,1   19,9     8,4   121,3    7,4    113,9   
  300-499,9 128,7    23,5   33,3     13,8   199,3    18,7    180,6   
  Alle 68,1    12,0   13,6     6,9   100,6    7,2    93,4   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 50,3    9,4   10,8     4,4   74,9    4,6    70,3   
  200-299,9 76,9    14,8   27,1     8,0   126,8    5,3    121,5   
  300-499,9 85,4    18,1   28,4     9,5   141,4    13,1    128,3   
  Alle 74,9    15,5   25,5     7,7   123,6    7,4    116,2   
Andre bygder                           
  100-199,9 62,1    12,4   7,5     6,4   88,4    6,1    82,3   
  200-299,9 73,0    18,5   17,6     8,2   117,3    12,1    105,2   
  300-499,9 89,6    20,4   28,0     11,8   149,8    17,3    132,5   
  Alle 74,7    17,8   20,0     8,7   121,2    12,8    108,4   
Nord-Norge                           
  50-99,9 30,6    8,9   10,3     3,1   52,9    8,0    44,9   
  100-199,9 52,7    9,8   15,8     3,9   82,2    6,4    75,8   
  200-299,9 72,8    17,1   25,7     6,7   122,3    12,0    110,3   
  300-499,9 97,8    19,1   18,9     10,4   146,2    5,7    140,5   
  Alle 71,9    15,3   20,1     6,8   114,1    8,8    105,3   
Alle bruk                           
  35-49,9 27,5    5,0   1,1     3,4   37,0    1,7    35,3   
  50-99,9 43,3    6,1   8,0     3,5   60,9    4,7    56,2   
  100-199,9 55,7    10,9   16,3     5,5   88,4    7,2    81,2   
  200-299,9 77,5    16,3   26,5     7,8   128,1    10,7    117,4   
  300-499,9 100,6    22,2   33,6     10,5   166,9    14,9    152,0   
  500- 157,8    41,1   89,4     17,6   305,9    24,7    281,2   
  Alle 79,4    17,1   28,3     8,2   133,0    11,2    121,8   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015