Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   4,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 50,1    10,5   18,9     6,7   86,2    9,5    76,7   
  200-299,9 71,4    17,4   46,9     10,9   146,6    7,9    138,7   
  300-499,9 102,1    26,4   49,2     16,8   194,5    20,1    174,4   
  500- 172,4    53,0   96,7     25,8   347,9    28,4    319,5   
  Alle 101,0    27,3   53,1     15,6   197,0    17,8    179,2   
Andre bygder                           
  50-99,9 45,5    10,1   18,1     7,1   80,8    9,5    71,3   
  100-199,9 56,3    14,2   17,1     8,5   96,1    6,3    89,8   
  200-299,9 75,2    20,7   16,5     12,4   124,8    22,5    102,3   
  300-499,9 97,4    24,6   36,6     12,7   171,3    11,4    159,9   
  500- 138,6    43,3   47,5     23,1   252,5    14,1    238,4   
  Alle 74,8    19,8   23,1     11,4   129,1    12,0    117,1   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 52,0    10,8   43,9     6,2   112,9    3,0    109,9   
  200-299,9 99,8    14,7   81,3     10,2   206,0    4,7    201,3   
  300-499,9 106,2    18,9   58,7     16,1   199,9    11,8    188,1   
  Alle 91,5    16,3   58,9     12,1   178,8    6,4    172,4   
Andre bygder                           
  50-99,9 47,0    11,0   64,9     6,1   129,0    8,5    120,5   
  100-199,9 58,7    15,6   51,8     8,2   134,3    9,6    124,7   
  200-299,9 87,8    22,1   18,8     13,3   142,0    25,4    116,6   
  300-499,9 97,8    26,8   39,8     16,4   180,8    31,4    149,4   
  Alle 77,1    20,7   42,5     11,6   151,9    21,3    130,6   
Vestlandet                           
  35-49,9 49,0    6,9   2,5     6,1   64,5    10,5    54,0   
  50-99,9 41,2    6,2   5,8     5,6   58,8    1,1    57,7   
  100-199,9 52,1    11,7   26,4     8,2   98,4    8,7    89,7   
  200-299,9 69,8    16,3   23,9     10,9   120,9    12,2    108,7   
  300-499,9 114,4    28,4   43,4     16,8   203,0    9,5    193,5   
  Alle 66,0    15,4   25,2     10,1   116,7    8,6    108,1   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 51,9    11,5   18,0     7,6   89,0    4,6    84,4   
  200-299,9 72,4    14,4   33,7     10,9   131,4    6,8    124,6   
  300-499,9 87,0    21,5   25,4     14,4   148,3    6,6    141,7   
  Alle 75,0    18,0   29,9     11,4   134,3    5,9    128,4   
Andre bygder                           
  100-199,9 65,6    14,2   11,0     10,0   100,8    6,0    94,8   
  200-299,9 65,5    20,0   18,7     10,0   114,2    8,8    105,4   
  300-499,9 93,9    27,2   43,8     15,6   180,5    14,4    166,1   
  Alle 77,3    20,5   28,9     12,3   139,0    9,8    129,2   
Nord-Norge                           
  50-99,9 22,0    7,7   12,4     3,2   45,3    1,8    43,5   
  100-199,9 46,7    10,8   20,3     4,7   82,5    3,5    79,0   
  200-299,9 75,6    17,4   34,6     10,2   137,8    9,6    128,2   
  300-499,9 95,1    23,6   24,6     13,0   156,3    8,0    148,3   
  Alle 73,8    17,9   28,2     10,2   130,1    7,7    122,4   
Alle bruk                           
  35-49,9 49,1    6,0   11,4     9,2   75,7    13,4    62,3   
  50-99,9 38,8    7,7   14,9     5,3   66,7    4,9    61,8   
  100-199,9 54,3    12,7   24,5     7,8   99,3    7,1    92,2   
  200-299,9 75,3    17,9   31,8     11,1   136,1    12,5    123,6   
  300-499,9 99,5    25,1   40,6     15,3   180,5    14,6    165,9   
  500- 157,6    49,0   83,7     24,6   314,9    23,8    291,1   
  Alle 79,8    20,1   35,0     12,0   146,9    11,9    135,0   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015