Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   6,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 38,8    5,3   15,1     12,7   71,9    2,2    69,7   
  100-199,9 61,5    11,7   23,6     15,1   111,9    13,0    98,9   
  200-299,9 82,6    22,6   37,1     19,9   162,2    14,6    147,6   
  300-499,9 110,5    37,3   63,2     23,5   234,5    25,1    209,4   
  500- 176,4    71,7   102,3     42,7   393,1    27,5    365,6   
  Alle 106,6    35,1   55,8     24,9   222,4    19,9    202,5   
Andre bygder                           
  50-99,9 43,5    12,2   13,2     13,1   82,0    8,6    73,4   
  100-199,9 61,7    18,8   19,8     15,4   115,7    8,7    107,0   
  200-299,9 77,6    26,0   33,0     19,9   156,5    19,5    137,0   
  300-499,9 95,2    40,1   53,0     21,5   209,8    22,6    187,2   
  500- 170,3    57,5   94,9     38,5   361,2    11,0    350,2   
  Alle 83,9    28,8   38,1     20,4   171,2    14,8    156,4   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 73,3    22,3   39,7     17,0   152,3    2,6    149,7   
  200-299,9 93,4    22,1   76,0     19,7   211,2    2,6    208,6   
  300-499,9 98,1    26,7   99,3     20,5   244,6    22,4    222,2   
  500- 165,7    61,1   136,1     48,8   411,7    28,4    383,3   
  Alle 100,7    28,5   83,0     23,6   235,8    12,0    223,8   
Andre bygder                           
  100-199,9 66,4    20,3   29,8     15,1   131,6    15,8    115,8   
  200-299,9 107,6    26,7   27,6     24,0   185,9    9,6    176,3   
  300-499,9 95,1    26,9   53,4     16,9   192,3    11,8    180,5   
  500- 161,3    47,3   95,5     45,4   349,5    59,4    290,1   
  Alle 94,3    25,7   41,4     21,3   182,7    18,5    164,2   
Vestlandet                           
  35-49,9 46,0    7,7   0,5     6,6   60,8    3,0    57,8   
  50-99,9 49,0    8,7   4,6     12,2   74,5    1,5    73,0   
  100-199,9 65,1    14,5   20,0     15,0   114,6    7,8    106,8   
  200-299,9 74,0    21,9   31,0     17,5   144,4    15,1    129,3   
  300-499,9 121,3    31,9   43,9     29,6   226,7    21,1    205,6   
  500- 150,3    57,5   150,0     38,4   396,2    13,3    382,9   
  Alle 77,9    20,0   28,8     18,5   145,2    11,1    134,1   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 54,6    16,3   35,8     10,9   117,6    6,3    111,3   
  200-299,9 77,9    17,9   33,8     18,4   148,0    7,3    140,7   
  300-499,9 100,5    28,5   34,6     26,2   189,8    9,6    180,2   
  Alle 88,8    25,1   39,5     21,8   175,2    7,6    167,6   
Andre bygder                           
  100-199,9 76,7    20,1   11,8     18,1   126,7    5,6    121,1   
  200-299,9 77,5    24,2   32,5     18,8   153,0    9,8    143,2   
  300-499,9 105,0    32,7   83,4     23,1   244,2    16,4    227,8   
  Alle 94,4    27,8   54,0     21,6   197,8    11,1    186,7   
Nord-Norge                           
  100-199,9 60,2    13,5   28,1     9,1   110,9    2,2    108,7   
  200-299,9 82,0    25,3   43,0     16,6   166,9    12,3    154,6   
  300-499,9 100,6    29,4   45,3     23,4   198,7    20,4    178,3   
  500- 165,3    55,7   88,2     47,1   356,3    14,4    341,9   
  Alle 87,1    25,5   42,5     19,0   174,1    12,4    161,7   
Alle bruk                           
  35-49,9 55,9    7,2   12,6     10,1   85,8    8,4    77,4   
  50-99,9 45,9    8,8   9,9     12,0   76,6    4,4    72,2   
  100-199,9 64,2    16,4   23,1     14,6   118,3    8,7    109,6   
  200-299,9 82,4    23,5   37,7     19,1   162,7    12,8    149,9   
  300-499,9 105,0    33,0   56,4     23,7   218,1    19,6    198,5   
  500- 167,8    61,7   105,7     42,0   377,2    23,7    353,5   
  Alle 91,0    27,4   44,5     21,3   184,2    14,3    169,9   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015