Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   3,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 43,2    7,0   16,7     6,8   73,7    4,6    69,1   
  100-199,9 64,0    13,9   31,8     8,7   118,4    10,0    108,4   
  200-299,9 100,3    26,4   32,3     11,2   170,2    17,0    153,2   
  300-499,9 113,7    37,7   70,8     12,9   235,1    23,7    211,4   
  500- 199,6    61,7   67,3     25,5   354,1    32,5    321,6   
  Alle 121,4    35,9   52,6     14,8   224,7    21,5    203,2   
Andre bygder                           
  50-99,9 50,9    12,3   14,3     6,3   83,8    4,1    79,7   
  100-199,9 57,6    16,3   24,3     7,4   105,6    9,8    95,8   
  200-299,9 86,1    21,8   30,0     10,4   148,3    18,4    129,9   
  300-499,9 118,6    35,3   44,7     15,0   213,6    27,0    186,6   
  500- 194,4    59,6   92,0     25,6   371,6    22,7    348,9   
  Alle 95,7    27,1   38,1     12,2   173,1    17,3    155,8   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 74,5    11,2   34,3     9,5   129,5    10,0    119,5   
  200-299,9 73,1    16,7   67,5     8,1   165,4    0,4    165,0   
  300-499,9 103,8    23,2   105,0     14,9   246,9    1,8    245,1   
  500- 113,3    44,0   216,4     8,7   382,4    25,8    356,6   
  Alle 84,4    19,9   86,4     10,3   201,0    5,8    195,2   
Andre bygder                           
  100-199,9 72,6    17,8   37,1     9,0   136,5    22,3    114,2   
  200-299,9 112,6    27,6   32,4     15,3   187,9    44,9    143,0   
  300-499,9 101,4    34,0   65,3     11,0   211,7    19,0    192,7   
  500- 172,5    49,7   69,8     24,8   316,8    55,4    261,4   
  Alle 103,1    28,7   46,7     13,1   191,6    30,3    161,3   
Vestlandet                           
  35-49,9 43,1    6,8   1,0     4,8   55,7    12,5    43,2   
  50-99,9 49,4    7,9   7,5     5,6   70,4    14,6    55,8   
  100-199,9 68,1    13,7   23,4     8,2   113,4    8,3    105,1   
  200-299,9 90,2    18,7   24,9     12,1   145,9    10,3    135,6   
  300-499,9 144,9    37,6   55,4     18,9   256,8    32,9    223,9   
  500- 153,9    58,5   133,2     19,7   365,3    5,5    359,8   
  Alle 88,4    20,5   31,5     11,2   151,6    14,9    136,7   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 50,3    15,4   31,4     6,4   103,5    4,3    99,2   
  200-299,9 78,0    19,2   31,0     10,2   138,4    8,0    130,4   
  300-499,9 112,4    30,9   68,0     15,3   226,6    7,8    218,8   
  500- 162,9    46,4   111,7     19,7   340,7    18,7    322,0   
  Alle 96,2    26,2   54,7     12,6   189,7    8,3    181,4   
Andre bygder                           
  100-199,9 81,6    16,1   10,5     10,8   119,0    7,8    111,2   
  200-299,9 101,2    24,0   30,8     14,1   170,1    8,3    161,8   
  300-499,9 98,0    26,0   62,7     13,0   199,7    12,6    187,1   
  500- 195,9    46,7   113,8     19,5   375,9    23,3    352,6   
  Alle 107,6    26,3   51,8     13,7   199,4    12,0    187,4   
Nord-Norge                           
  100-199,9 64,9    12,0   44,8     5,7   127,4    2,6    124,8   
  200-299,9 96,1    23,3   45,6     12,8   177,8    12,3    165,5   
  300-499,9 125,7    28,1   60,9     15,9   230,6    10,7    219,9   
  500- 179,1    43,4   115,9     22,9   361,3    32,5    328,8   
  Alle 109,4    25,0   58,7     13,6   206,7    13,0    193,7   
Alle bruk                           
  35-49,9 61,1    13,4   15,8     7,1   97,4    13,9    83,5   
  50-99,9 48,9    8,4   11,4     6,0   74,7    9,4    65,3   
  100-199,9 65,6    14,7   28,9     8,1   117,3    10,1    107,2   
  200-299,9 92,4    22,3   35,2     11,7   161,6    14,6    147,0   
  300-499,9 116,9    32,9   64,2     14,6   228,6    19,1    209,5   
  500- 183,6    54,7   94,6     23,2   356,1    30,4    325,7   
  Alle 102,5    27,1   48,5     12,9   191,0    16,7    174,3   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015