Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   3,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 53,8    5,1   26,6     6,9   92,4    5,5    86,9   
  100-199,9 75,6    20,7   23,9     10,2   130,4    16,1    114,3   
  200-299,9 89,4    26,0   38,0     10,0   163,4    21,0    142,4   
  300-499,9 129,9    42,8   91,2     16,1   280,0    26,0    254,0   
  500- 209,8    89,9   89,7     28,5   417,9    36,3    381,6   
  Alle 131,7    47,1   67,4     16,9   263,1    25,2    237,9   
Andre bygder                           
  50-99,9 66,3    13,6   14,1     8,4   102,4    6,4    96,0   
  100-199,9 70,8    17,3   23,4     9,4   120,9    15,1    105,8   
  200-299,9 102,0    30,3   34,3     13,4   180,0    15,4    164,6   
  300-499,9 131,5    44,3   45,3     19,1   240,2    27,5    212,7   
  500- 207,4    86,8   80,9     30,3   405,4    54,2    351,2   
  Alle 114,6    37,6   39,6     16,0   207,8    23,6    184,2   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 72,7    13,8   48,7     9,1   144,3        144,3   
  200-299,9 104,2    22,5   72,9     12,1   211,7    0,4    211,3   
  300-499,9 151,7    28,9   114,8     19,1   314,5    2,4    312,1   
  500- 101,3    32,6   207,6     10,4   351,9    17,4    334,5   
  Alle 111,9    23,4   101,1     13,2   249,6    5,0    244,6   
Andre bygder                           
  100-199,9 74,1    16,8   31,3     9,7   131,9    13,2    118,7   
  200-299,9 98,9    31,5   36,2     13,0   179,6    36,3    143,3   
  300-499,9 119,7    32,2   59,8     16,2   227,9    15,2    212,7   
  500- 153,0    55,9   112,4     20,5   341,8    81,3    260,5   
  Alle 107,1    31,7   56,3     14,4   209,5    32,9    176,6   
Vestlandet                           
  35-49,9 49,6    14,7   5,9     5,9   76,1    13,8    62,3   
  50-99,9 67,2    11,9   18,3     7,4   104,8    4,0    100,8   
  100-199,9 82,4    18,0   20,0     9,8   130,2    10,5    119,7   
  200-299,9 110,8    23,3   22,9     13,1   170,1    8,9    161,2   
  300-499,9 147,5    33,6   66,9     17,9   265,9    27,4    238,5   
  500- 238,4    78,1   127,5     23,6   467,6    13,4    454,2   
  Alle 109,3    25,2   36,6     12,8   183,9    13,6    170,3   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 50,5    17,4   25,3     4,7   97,9    4,3    93,6   
  200-299,9 88,8    21,5   34,6     12,7   157,6    6,0    151,6   
  300-499,9 121,4    37,4   90,1     17,7   266,6    17,5    249,1   
  500- 187,1    73,1   132,9     26,2   419,3    12,8    406,5   
  Alle 107,9    33,4   69,7     15,2   226,2    12,1    214,1   
Andre bygder                           
  200-299,9 100,0    29,8   43,6     15,4   188,8    13,1    175,7   
  300-499,9 115,5    37,0   82,1     15,0   249,6    19,9    229,7   
  500- 187,3    68,7   79,3     26,2   361,5    14,4    347,1   
  Alle 115,7    36,7   62,2     16,0   230,6    16,2    214,4   
Nord-Norge                           
  100-199,9 56,6    15,4   66,4     6,2   144,6    3,2    141,4   
  200-299,9 104,0    24,4   58,1     13,0   199,5    17,1    182,4   
  300-499,9 147,8    42,9   65,5     20,0   276,2    13,4    262,8   
  500- 211,3    56,5   151,5     23,2   442,5    41,2    401,3   
  Alle 124,5    33,5   74,7     15,4   248,1    16,5    231,6   
Alle bruk                           
  35-49,9 58,6    12,8   27,0     6,5   104,9    18,2    86,7   
  50-99,9 64,1    11,3   18,9     7,7   102,0    5,9    96,1   
  100-199,9 73,1    17,7   29,2     9,0   129,0    11,0    118,0   
  200-299,9 100,3    26,1   40,7     12,7   179,8    14,9    164,9   
  300-499,9 133,0    38,6   76,0     17,5   265,1    20,5    244,6   
  500- 194,8    74,6   110,8     25,3   405,5    40,0    365,5   
  Alle 117,1    34,8   59,1     15,1   226,1    19,4    206,7   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015