Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   3,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 73,9    18,5   37,0     10,5   139,9    22,7    117,2   
  200-299,9 86,7    23,6   38,4     10,2   158,9    11,0    147,9   
  300-499,9 125,7    38,3   81,3     16,1   261,4    34,4    227,0   
  500- 221,7    86,8   109,5     31,7   449,7    45,6    404,1   
  Alle 138,7    46,8   74,1     18,9   278,5    30,6    247,9   
Andre bygder                           
  50-99,9 70,0    14,6   14,8     8,8   108,2    7,7    100,5   
  100-199,9 71,6    18,7   19,8     9,8   119,9    11,7    108,2   
  200-299,9 91,5    27,1   34,9     14,1   167,6    19,3    148,3   
  300-499,9 141,1    42,4   57,0     19,2   259,7    23,4    236,3   
  500- 226,1    87,1   132,4     32,4   478,0    36,4    441,6   
  Alle 119,5    37,2   50,1     16,8   223,6    20,2    203,4   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 92,2    20,1   56,2     10,8   179,3    2,1    177,2   
  200-299,9 102,4    20,2   88,0     13,7   224,3    1,3    223,0   
  300-499,9 154,2    39,9   123,5     21,8   339,4    4,5    334,9   
  500- 110,1    46,0   220,2     12,6   388,9    36,1    352,8   
  Alle 118,6    29,8   109,6     15,7   273,7    7,3    266,4   
Andre bygder                           
  100-199,9 84,7    21,4   77,6     10,8   194,5    11,4    183,1   
  200-299,9 106,8    24,1   30,6     13,4   174,9    36,1    138,8   
  300-499,9 129,7    38,4   83,7     17,9   269,7    21,2    248,5   
  500- 191,3    60,7   130,0     26,5   408,5    58,2    350,3   
  Alle 121,8    34,6   78,6     16,3   251,3    28,8    222,5   
Vestlandet                           
  35-49,9 43,7    11,6   7,7     5,4   68,4    15,4    53,0   
  50-99,9 65,2    11,5   18,3     8,3   103,3    3,1    100,2   
  100-199,9 74,7    17,4   18,6     9,5   120,2    9,1    111,1   
  200-299,9 123,1    29,6   31,5     15,1   199,3    19,8    179,5   
  300-499,9 140,8    37,8   52,7     18,9   250,2    22,2    228,0   
  500- 219,1    78,2   165,8     24,7   487,8    16,3    471,5   
  Alle 106,4    27,3   37,2     13,4   184,3    14,7    169,6   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  200-299,9 85,7    20,0   40,4     11,3   157,4    4,8    152,6   
  300-499,9 123,4    37,0   92,5     16,7   269,6    16,7    252,9   
  500- 166,6    48,9   153,1     27,6   396,2    48,8    347,4   
  Alle 115,6    33,3   86,2     16,5   251,6    19,3    232,3   
Andre bygder                           
  200-299,9 110,0    31,1   51,7     14,5   207,3    15,4    191,9   
  300-499,9 129,0    35,6   94,4     16,8   275,8    28,1    247,7   
  500- 240,2    66,6   110,9     30,6   448,3    16,3    432,0   
  Alle 131,5    36,6   73,5     16,9   258,5    19,8    238,7   
Nord-Norge                           
  100-199,9 78,7    23,8   80,9     9,4   192,8    22,4    170,4   
  200-299,9 100,3    26,2   45,8     12,7   185,0    18,3    166,7   
  300-499,9 173,8    47,7   74,0     23,1   318,6    24,7    293,9   
  500- 215,8    63,6   157,1     23,7   460,2    51,8    408,4   
  Alle 141,3    39,6   80,5     17,6   279,0    26,5    252,5   
Alle bruk                           
  35-49,9 54,4    12,0   23,1     7,1   96,6    18,0    78,6   
  50-99,9 61,6    10,8   21,6     7,8   101,8    4,1    97,7   
  100-199,9 75,1    19,2   37,4     9,7   141,4    13,2    128,2   
  200-299,9 101,9    26,1   43,3     13,2   184,5    15,7    168,8   
  300-499,9 139,7    39,9   78,7     18,7   277,0    23,8    253,2   
  500- 209,4    74,6   132,5     28,6   445,1    42,6    402,5   
  Alle 124,7    36,6   67,7     16,6   245,6    22,0    223,6   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015