Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   3,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 61,6    17,0   29,2     6,9   114,7    2,5    112,2   
  100-199,9 82,6    19,2   41,8     10,9   154,5    14,7    139,8   
  200-299,9 96,3    22,3   42,1     10,8   171,5    15,3    156,2   
  300-499,9 132,4    39,2   92,5     16,1   280,2    27,3    252,9   
  500- 240,8    82,8   123,7     35,4   482,7    53,1    429,6   
  Alle 152,9    47,1   84,1     20,7   304,8    30,9    273,9   
Andre bygder                           
  100-199,9 67,1    14,7   21,4     9,7   112,9    12,3    100,6   
  200-299,9 107,1    27,4   31,8     15,4   181,7    16,0    165,7   
  300-499,9 145,4    43,3   68,8     20,2   277,7    27,5    250,2   
  500- 228,5    72,0   114,5     30,5   445,5    39,9    405,6   
  Alle 129,2    36,6   55,5     17,9   239,2    22,6    216,6   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  35-49,9 44,9    9,2   53,3     5,7   113,1    14,2    98,9   
  100-199,9 101,2    20,3   68,6     11,7   201,8    1,0    200,8   
  200-299,9 97,0    19,9   110,9     12,9   240,7    3,1    237,6   
  300-499,9 174,5    38,6   133,1     24,5   370,7    5,2    365,5   
  500- 127,1    48,4   241,3     15,4   432,2    48,9    383,3   
  Alle 126,6    30,0   125,6     16,8   299,0    11,0    288,0   
Andre bygder                           
  100-199,9 90,1    23,4   76,9     10,9   201,3    18,1    183,2   
  200-299,9 113,4    31,4   39,7     14,9   199,4    33,5    165,9   
  300-499,9 127,0    36,5   66,3     18,6   248,4    32,7    215,7   
  500- 195,7    56,2   125,8     28,5   406,2    54,9    351,3   
  Alle 122,5    34,6   68,4     16,9   242,4    32,8    209,6   
Vestlandet                           
  35-49,9 58,9    13,0   9,1     6,6   87,6    16,7    70,9   
  50-99,9 60,0    9,2   17,8     7,7   94,7    7,2    87,5   
  100-199,9 89,4    16,8   23,9     11,3   141,4    8,1    133,3   
  200-299,9 118,4    26,7   33,9     16,2   195,2    15,0    180,2   
  300-499,9 143,6    34,7   62,9     17,9   259,1    32,4    226,7   
  500- 245,5    88,0   176,6     27,1   537,2    41,7    495,5   
  Alle 115,1    27,4   44,4     14,5   201,4    18,4    183,0   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 62,3    18,5   20,3     7,9   109,0    2,2    106,8   
  200-299,9 98,2    21,7   60,5     14,8   195,2    10,1    185,1   
  300-499,9 134,1    43,0   115,5     17,1   309,7    22,2    287,5   
  500- 164,5    50,3   172,2     25,8   412,8    37,0    375,8   
  Alle 123,1    36,2   102,7     17,4   279,4    20,0    259,4   
Andre bygder                           
  200-299,9 121,9    31,0   49,5     16,7   219,1    13,6    205,5   
  300-499,9 123,3    40,7   100,9     16,6   281,5    16,7    264,8   
  500- 261,8    65,9   116,0     40,6   484,3    23,5    460,8   
  Alle 137,9    39,3   79,1     19,2   275,5    16,1    259,4   
Nord-Norge                           
  100-199,9 72,2    18,3   92,2     7,8   190,5    11,2    179,3   
  200-299,9 104,5    26,4   59,5     14,4   204,8    10,5    194,3   
  300-499,9 167,3    45,3   65,1     22,4   300,1    13,0    287,1   
  500- 228,9    65,2   154,9     26,5   475,5    47,9    427,6   
  Alle 143,1    38,6   84,2     18,2   284,1    18,1    266,0   
Alle bruk                           
  35-49,9 56,6    15,2   29,4     6,3   107,5    17,9    89,6   
  50-99,9 56,7    10,5   20,9     7,1   95,2    4,7    90,5   
  100-199,9 80,8    18,2   43,2     10,2   152,4    11,3    141,1   
  200-299,9 108,4    26,1   47,9     14,6   197,0    15,2    181,8   
  300-499,9 142,8    40,4   84,9     19,0   287,1    23,0    264,1   
  500- 222,9    71,8   139,5     30,9   465,1    46,8    418,3   
  Alle 132,5    36,9   74,5     17,8   261,7    22,6    239,1   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015