Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   2,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 90,7    17,9   44,2     7,5   160,3    16,8    143,5   
  200-299,9 97,4    22,1   60,4     8,1   188,0    23,2    164,8   
  300-499,9 140,1    33,8   82,7     11,6   268,2    39,1    229,1   
  500- 291,0    77,2   163,8     28,6   560,6    60,8    499,8   
  Alle 175,7    44,2   101,0     16,1   337,0    39,4    297,6   
Andre bygder                           
  100-199,9 82,1    15,6   24,4     7,5   129,6    13,4    116,2   
  200-299,9 138,9    26,6   42,0     13,4   220,9    17,1    203,8   
  300-499,9 161,7    36,4   64,7     14,4   277,2    22,7    254,5   
  500- 245,1    65,7   130,1     21,2   462,1    36,2    425,9   
  Alle 157,9    36,5   66,3     14,2   274,9    22,4    252,5   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 107,5    17,0   91,3     10,8   226,6    0,5    226,1   
  200-299,9 143,8    22,9   104,1     11,7   282,5    6,3    276,2   
  300-499,9 161,5    25,5   135,1     16,9   339,0    7,5    331,5   
  500- 178,0    44,6   203,7     14,6   440,9    14,4    426,5   
  Alle 145,1    26,1   129,8     13,4   314,4    7,2    307,2   
Andre bygder                           
  100-199,9 85,2    14,3   74,2     7,6   181,3    13,2    168,1   
  200-299,9 101,2    20,6   44,4     9,3   175,5    19,4    156,1   
  300-499,9 163,2    34,4   71,4     15,2   284,2    24,5    259,7   
  500- 205,1    54,8   168,8     19,1   447,8    34,8    413,0   
  Alle 136,2    30,3   82,1     12,6   261,2    24,0    237,2   
Vestlandet                           
  35-49,9 63,0    10,3   1,9     4,9   80,1    4,5    75,6   
  50-99,9 80,2    12,8   18,7     6,0   117,7    3,5    114,2   
  100-199,9 96,1    14,4   21,8     8,1   140,4    6,2    134,2   
  200-299,9 132,5    25,0   38,0     11,6   207,1    18,8    188,3   
  300-499,9 179,6    39,7   83,6     15,4   318,3    22,2    296,1   
  500- 243,4    75,7   157,8     20,0   496,9    48,8    448,1   
  Alle 136,6    29,0   53,0     11,5   230,1    17,2    212,9   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  200-299,9 104,3    22,4   57,6     9,6   193,9    8,5    185,4   
  300-499,9 159,9    37,4   115,9     14,7   327,9    34,4    293,5   
  500- 194,7    48,6   188,4     17,7   449,4    30,6    418,8   
  Alle 146,7    34,8   110,3     13,3   305,1    25,4    279,7   
Andre bygder                           
  200-299,9 122,4    26,6   59,3     12,0   220,3    9,4    210,9   
  300-499,9 156,0    38,0   117,0     14,2   325,2    22,7    302,5   
  500- 271,2    65,3   140,2     28,6   505,3    24,7    480,6   
  Alle 156,3    36,0   92,2     15,1   299,6    17,2    282,4   
Nord-Norge                           
  100-199,9 54,1    13,3   54,0     3,2   124,6    9,5    115,1   
  200-299,9 115,1    28,3   93,4     9,5   246,3    24,9    221,4   
  300-499,9 164,3    39,3   100,1     13,7   317,4    19,0    298,4   
  500- 257,7    58,3   155,5     23,5   495,0    49,6    445,4   
  Alle 155,5    36,6   103,8     13,2   309,1    26,3    282,8   
Alle bruk                           
  35-49,9 55,4    10,9   26,9     4,0   97,2    6,0    91,2   
  50-99,9 71,8    14,2   27,7     5,4   119,1    8,0    111,1   
  100-199,9 86,2    15,4   39,6     7,3   148,5    10,7    137,8   
  200-299,9 119,6    24,7   58,5     10,7   213,5    17,4    196,1   
  300-499,9 160,2    36,0   93,1     14,3   303,6    25,4    278,2   
  500- 252,2    65,9   159,8     23,4   501,3    45,0    456,3   
  Alle 152,9    35,1   86,8     13,7   288,5    24,3    264,2