Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   2,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 51,2    14,6   26,5     4,2   96,5    5,0    91,5   
  100-199,9 87,7    16,2   33,0     7,3   144,2    10,1    134,1   
  200-299,9 112,3    25,3   70,1     9,0   216,7    20,8    195,9   
  300-499,9 150,4    32,8   101,3     12,3   296,8    26,6    270,2   
  500- 304,2    90,1   219,6     29,7   643,6    50,8    592,8   
  Alle 181,6    47,4   122,0     16,5   367,5    30,2    337,3   
Andre bygder                           
  100-199,9 85,9    16,7   19,8     8,5   130,9    12,3    118,6   
  200-299,9 121,7    23,3   49,4     11,0   205,4    12,0    193,4   
  300-499,9 179,1    47,5   58,5     15,7   300,8    29,6    271,2   
  500- 246,8    78,3   160,1     22,7   507,9    33,9    474,0   
  Alle 163,7    43,1   75,0     14,9   296,7    22,7    274,0   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 100,1    12,3   81,4     10,6   204,4    4,2    200,2   
  200-299,9 144,2    22,5   119,4     12,3   298,4    4,4    294,0   
  300-499,9 176,9    29,6   121,4     18,3   346,2    1,9    344,3   
  500- 223,3    69,1   213,4     18,0   523,8    28,6    495,2   
  Alle 156,4    31,4   127,3     14,4   329,5    7,9    321,6   
Andre bygder                           
  100-199,9 93,0    17,6   78,2     8,2   197,0    27,2    169,8   
  200-299,9 108,1    18,9   35,7     9,4   172,1    26,9    145,2   
  300-499,9 156,0    36,7   80,9     13,1   286,7    17,1    269,6   
  500- 256,8    78,4   172,5     23,3   531,0    37,8    493,2   
  Alle 152,5    38,2   89,1     13,4   293,2    28,0    265,2   
Vestlandet                           
  35-49,9 55,6    11,4   0,7     5,6   73,3    4,9    68,4   
  50-99,9 74,6    10,8   21,3     6,1   112,8    6,2    106,6   
  100-199,9 105,4    15,8   17,2     8,9   147,3    6,8    140,5   
  200-299,9 137,9    29,4   46,5     12,7   226,5    16,6    209,9   
  300-499,9 177,2    36,7   77,6     15,7   307,2    27,6    279,6   
  500- 300,4    79,9   190,4     24,5   595,2    38,0    557,2   
  Alle 148,2    31,1   59,7     12,8   251,8    17,7    234,1   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  200-299,9 102,0    22,1   65,1     8,7   197,9    8,7    189,2   
  300-499,9 164,0    37,5   121,9     15,1   338,5    23,1    315,4   
  500- 230,4    60,9   215,7     24,5   531,5    79,5    452,0   
  Alle 161,8    38,8   127,9     15,4   343,9    32,8    311,1   
Andre bygder                           
  100-199,9 107,9    22,7   46,4     9,0   186,0    6,6    179,4   
  200-299,9 122,3    25,8   46,3     11,8   206,2    13,2    193,0   
  300-499,9 163,5    43,1   123,5     15,5   345,6    29,7    315,9   
  500- 304,8    63,2   176,0     30,9   574,9    16,4    558,5   
  Alle 164,2    38,3   98,3     15,8   316,6    20,4    296,2   
Nord-Norge                           
  100-199,9 51,7    13,8   46,7     3,4   115,6    10,2    105,4   
  200-299,9 117,3    29,4   82,8     9,5   239,0    32,9    206,1   
  300-499,9 173,8    39,1   117,2     14,1   344,2    31,8    312,4   
  500- 273,0    67,5   175,3     22,7   538,5    40,5    498,0   
  Alle 168,3    40,8   113,6     13,7   336,4    30,9    305,5   
Alle bruk                           
  35-49,9 58,3    12,2   27,1     5,0   102,6    8,2    94,4   
  50-99,9 70,3    12,0   24,7     5,5   112,5    9,4    103,1   
  100-199,9 90,2    16,3   35,8     7,9   150,2    10,9    139,3   
  200-299,9 121,7    25,3   60,6     10,7   218,3    17,9    200,4   
  300-499,9 167,2    38,2   97,9     14,8   318,1    24,9    293,2   
  500- 274,0    77,7   192,3     25,2   569,2    43,3    525,9   
  Alle 163,0    39,4   96,9     14,6   313,9    24,3    289,6