Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   2,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9 88,6    16,7   36,0     7,9   149,2    21,1    128,1   
  200-299,9 97,6    25,2   63,8     8,7   195,3    14,2    181,1   
  300-499,9 150,4    42,4   104,3     12,6   309,7    25,2    284,5   
  500- 310,6    93,3   231,7     30,0   665,6    65,0    600,6   
  Alle 186,2    52,8   131,2     17,1   387,3    36,3    351,0   
Andre bygder                           
  100-199,9 83,2    21,7   23,9     7,9   136,7    14,2    122,5   
  200-299,9 124,6    26,4   36,7     11,8   199,5    17,4    182,1   
  300-499,9 175,5    63,7   81,8     16,0   337,0    27,6    309,4   
  500- 275,7    85,4   194,0     26,4   581,5    36,4    545,1   
  Alle 169,3    51,4   87,6     16,0   324,3    25,2    299,1   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 118,5    17,2   66,7     13,5   215,9    21,6    194,3   
  200-299,9 122,9    22,9   123,1     9,7   278,6    3,5    275,1   
  300-499,9 174,6    40,2   96,6     18,2   329,6    3,0    326,6   
  500- 247,6    102,2   238,6     21,8   610,2    21,4    588,8   
  Alle 157,1    43,2   123,1     14,7   338,1    9,3    328,8   
Andre bygder                           
  100-199,9 92,0    22,2   46,6     7,0   167,8    16,4    151,4   
  200-299,9 133,9    28,1   48,5     9,8   220,3    39,0    181,3   
  300-499,9 169,1    39,8   88,0     12,6   309,5    21,2    288,3   
  500- 287,6    82,6   227,8     26,5   624,5    84,3    540,2   
  Alle 171,9    44,2   102,8     14,2   333,1    44,0    289,1   
Vestlandet                           
  35-49,9 56,2    6,8   0,8     5,6   69,4    0,7    68,7   
  50-99,9 95,5    18,5   32,8     7,4   154,2    6,8    147,4   
  100-199,9 101,1    16,9   27,9     9,4   155,3    10,8    144,5   
  200-299,9 151,1    33,3   48,7     14,9   248,0    23,9    224,1   
  300-499,9 180,9    42,0   75,2     16,4   314,5    22,8    291,7   
  500- 320,4    95,0   201,0     25,7   642,1    39,2    602,9   
  Alle 166,2    39,2   71,0     14,9   291,3    20,9    270,4   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  200-299,9 103,6    21,5   73,8     8,3   207,2    8,0    199,2   
  300-499,9 162,7    45,6   143,0     16,2   367,5    21,7    345,8   
  500- 242,3    67,3   258,2     24,2   592,0    72,9    519,1   
  Alle 168,7    45,7   158,6     16,4   389,4    33,1    356,3   
Andre bygder                           
  200-299,9 129,0    27,7   58,1     12,6   227,4    15,0    212,4   
  300-499,9 174,1    58,0   132,5     15,9   380,5    35,7    344,8   
  500- 278,9    80,1   215,4     29,0   603,4    24,9    578,5   
  Alle 172,8    50,0   114,9     16,7   354,4    25,9    328,5   
Nord-Norge                           
  100-199,9 76,1    14,8   35,7     5,8   132,4    31,5    100,9   
  200-299,9 123,4    29,9   66,6     10,7   230,6    16,3    214,3   
  300-499,9 163,7    43,0   112,1     12,6   331,4    39,2    292,2   
  500- 269,7    77,9   221,6     23,0   592,2    56,2    536,0   
  Alle 175,4    47,1   125,9     14,5   362,9    37,7    325,2   
Alle bruk                           
  35-49,9 53,4    12,1   29,5     3,8   98,8    6,4    92,4   
  50-99,9 86,1    17,3   39,6     7,3   150,3    20,9    129,4   
  100-199,9 92,0    18,9   34,1     8,4   153,4    16,6    136,8   
  200-299,9 125,8    27,9   58,8     11,4   223,9    18,7    205,2   
  300-499,9 168,5    47,3   102,5     15,0   333,3    25,6    307,7   
  500- 286,0    86,3   222,7     26,5   621,5    54,5    567,0   
  Alle 172,4    46,9   109,4     15,6   344,3    29,5    314,8