Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   2,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 57,4    14,1   92,2     4,4   168,1    11,0    157,1   
  100-199,9 107,3    24,7   50,1     9,5   191,6    23,6    168,0   
  200-299,9 103,8    24,3   65,6     9,0   202,7    14,2    188,5   
  300-499,9 168,7    41,4   112,2     14,5   336,8    29,5    307,3   
  500- 332,5    110,2   263,4     32,0   738,1    70,7    667,4   
  Alle 198,4    57,9   144,3     18,2   418,8    39,0    379,8   
Andre bygder                           
  100-199,9 88,1    18,5   28,6     7,4   142,6    14,0    128,6   
  200-299,9 134,1    32,3   65,1     12,4   243,9    18,2    225,7   
  300-499,9 167,5    50,9   83,9     14,8   317,1    26,6    290,5   
  500- 275,1    86,7   217,2     28,1   607,1    31,8    575,3   
  Alle 171,3    48,7   103,2     16,2   339,4    23,5    315,9   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 126,0    16,5   88,5     14,0   245,0    5,2    239,8   
  200-299,9 169,6    28,5   153,7     14,7   366,5    5,4    361,1   
  300-499,9 161,2    32,3   97,9     14,4   305,8    2,1    303,7   
  500- 252,5    89,1   256,4     22,4   620,4    14,6    605,8   
  Alle 171,2    41,9   145,6     15,2   373,9    6,6    367,3   
Andre bygder                           
  100-199,9 93,7    20,4   50,8     6,6   171,5    22,6    148,9   
  200-299,9 126,9    32,0   41,7     10,6   211,2    42,6    168,6   
  300-499,9 157,3    41,2   105,3     12,9   316,7    28,2    288,5   
  500- 291,9    80,6   267,3     26,0   665,8    73,1    592,7   
  Alle 168,9    44,3   117,9     14,3   345,4    41,3    304,1   
Vestlandet                           
  35-49,9 81,4    8,7   7,2     6,4   103,7    7,1    96,6   
  50-99,9 110,1    21,1   37,8     8,9   177,9    6,4    171,5   
  100-199,9 115,8    18,7   28,9     10,3   173,7    18,8    154,9   
  200-299,9 159,8    31,2   43,2     14,7   248,9    19,9    229,0   
  300-499,9 175,6    40,7   90,5     16,5   323,3    32,0    291,3   
  500- 335,5    101,5   225,7     26,5   689,2    54,1    635,1   
  Alle 174,5    40,2   79,2     15,3   309,2    26,5    282,7   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  200-299,9 98,8    22,5   72,7     8,7   202,7    8,4    194,3   
  300-499,9 161,3    45,3   176,2     15,5   398,3    26,9    371,4   
  500- 239,0    66,7   275,6     26,5   607,8    58,5    549,3   
  Alle 170,4    46,2   183,9     17,5   418,0    33,0    385,0   
Andre bygder                           
  200-299,9 134,4    31,2   74,9     11,6   252,1    13,5    238,6   
  300-499,9 163,7    44,1   141,1     15,4   364,3    14,4    349,9   
  500- 290,4    81,3   218,9     30,5   621,1    35,0    586,1   
  Alle 178,0    47,0   129,0     17,2   371,2    18,2    353,0   
Nord-Norge                           
  100-199,9 80,4    17,2   40,9     5,2   143,7    30,6    113,1   
  200-299,9 137,4    30,9   53,4     11,4   233,1    15,7    217,4   
  300-499,9 194,0    49,1   94,6     14,7   352,4    41,1    311,3   
  500- 280,2    78,4   232,8     23,0   614,4    59,0    555,4   
  Alle 194,3    50,2   123,4     15,5   383,4    39,2    344,2   
Alle bruk                           
  35-49,9 67,1    10,5   17,0     4,8   99,4    9,1    90,3   
  50-99,9 92,6    16,5   51,0     7,8   167,9    9,5    158,4   
  100-199,9 101,3    19,9   41,1     8,8   171,1    18,5    152,6   
  200-299,9 135,2    29,7   64,1     12,0   241,0    18,1    222,9   
  300-499,9 169,8    43,6   110,0     15,0   338,4    27,3    311,1   
  500- 294,6    90,3   245,6     27,5   658,0    53,8    604,2   
  Alle 180,3    47,8   121,6     16,3   366,0    30,0    336,0