Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   2,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 52,8    10,4   50,4     3,0   116,6    6,6    110,0   
  100-199,9 91,6    11,6   38,6     6,7   148,5    7,7    140,8   
  200-299,9 129,8    22,0   63,9     10,6   226,3    14,8    211,5   
  300-499,9 176,4    33,9   93,1     14,8   318,2    32,0    286,2   
  500- 317,7    89,2   261,3     33,1   701,3    66,8    634,5   
  Alle 201,9    47,9   140,7     19,1   409,6    37,2    372,4   
Andre bygder                           
  100-199,9 85,6    15,8   28,5     6,8   136,7    19,2    117,5   
  200-299,9 155,7    29,5   50,4     13,2   248,8    16,0    232,8   
  300-499,9 163,8    40,6   87,6     15,0   307,0    24,0    283,0   
  500- 303,2    79,9   216,2     29,8   629,1    36,9    592,2   
  Alle 186,2    43,9   103,4     17,2   350,7    24,8    325,9   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 131,2    17,4   86,0     13,2   247,8    13,3    234,5   
  200-299,9 169,4    31,2   136,7     13,3   350,6    12,6    338,0   
  300-499,9 186,0    28,3   108,9     16,5   339,7    10,4    329,3   
  500- 261,9    80,5   251,2     20,9   614,5    16,1    598,4   
  Alle 179,2    38,1   141,2     15,0   373,5    11,8    361,7   
Andre bygder                           
  100-199,9 101,6    14,4   30,4     7,0   153,4    14,2    139,2   
  200-299,9 122,9    24,9   44,1     10,2   202,1    28,4    173,7   
  300-499,9 171,1    36,1   122,4     13,5   343,1    29,0    314,1   
  500- 289,1    58,2   220,6     26,4   594,3    50,8    543,5   
  Alle 178,8    35,4   112,8     14,9   341,9    33,5    308,4   
Vestlandet                           
  35-49,9 80,4    13,5   24,5     6,4   124,8    0,4    124,4   
  50-99,9 115,0    17,8   29,6     9,7   172,1    5,8    166,3   
  100-199,9 115,0    16,2   33,4     11,5   176,1    17,2    158,9   
  200-299,9 163,6    31,1   50,3     14,0   259,0    29,4    229,6   
  300-499,9 193,6    36,7   83,6     17,6   331,5    35,1    296,4   
  500- 338,7    86,7   216,3     27,4   669,1    49,3    619,8   
  Alle 180,1    36,0   78,2     15,8   310,1    28,1    282,0   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  200-299,9 129,9    21,7   56,7     10,7   219,0    12,4    206,6   
  300-499,9 175,7    36,0   148,6     16,7   377,0    18,4    358,6   
  500- 268,0    60,3   287,4     25,7   641,4    53,4    588,0   
  Alle 194,0    40,9   174,7     18,3   427,9    28,9    399,0   
Andre bygder                           
  200-299,9 139,2    29,2   54,0     11,6   234,0    22,1    211,9   
  300-499,9 175,3    38,8   135,2     17,4   366,7    25,7    341,0   
  500- 299,6    77,5   249,8     28,9   655,8    28,0    627,8   
  Alle 190,8    44,0   134,1     18,3   387,2    23,9    363,3   
Nord-Norge                           
  100-199,9 56,2    12,6   42,8     4,3   115,9    8,0    107,9   
  200-299,9 129,4    28,6   71,7     11,5   241,2    19,5    221,7   
  300-499,9 166,2    42,7   105,8     13,8   328,5    37,2    291,3   
  500- 275,0    70,3   246,9     23,8   616,0    52,9    563,1   
  Alle 186,2    46,3   143,4     15,9   391,8    35,7    356,1   
Alle bruk                           
  35-49,9 69,2    11,6   38,6     4,3   123,7    6,6    117,1   
  50-99,9 91,2    14,0   39,6     7,4   152,2    10,0    142,2   
  100-199,9 98,2    15,1   37,5     8,7   159,5    13,3    146,2   
  200-299,9 144,2    27,4   59,8     12,1   243,5    20,4    223,1   
  300-499,9 176,7    37,0   106,2     15,7   335,6    28,2    307,4   
  500- 298,4    77,2   245,3     28,1   649,0    49,8    599,2   
  Alle 187,9    41,9   122,4     16,9   369,1    29,5    339,6