Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 3. Avling i kg pr dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø   Grasfrø   Poteter
   Størrelses-                  
   grupper, daa                  

 

Østlandet         
Flatbygder         
  50-99,9 475        
  100-199,9 459 510 501 164    2000 
  200-299,9 496 566 572 255  77  3375 
  300-499,9 405 484 553 217    1831 
  500- 516 540 599 225  61  2811 
  Alle 488 530 587 220  62  2757 
Andre bygder         
  100-199,9 395 470 536     2625 
  200-299,9 266 352 488     1189 
  300-499,9 474 407 479     2453 
  500- 464 463 537 215    2680 
  Alle 455 426 521 215    2596 
Agder og Rogaland         
Jæren         
  200-299,9 418        
  300-499,9        2000 
  500- 341        
  Alle 349       2000 
Andre bygder         
  100-199,9      84  1914 
  200-299,9        1000 
  300-499,9 211       600 
  500- 694 413    65  1258 
  Alle 367 413    76  1478 
Vestlandet         
  35-49,9         
  50-99,9         
  100-199,9 288       900 
  200-299,9 240       397 
  300-499,9 537       1550 
  500-         
  Alle 462       978 
Trøndelag         
Flatbygder         
  100-199,9 315        
  200-299,9 292 214      1988 
  300-499,9 334 457 515      
  500- 372 455 158     2571 
  Alle 336 428 461     2512 
Andre bygder         
  200-299,9 208       1300 
  300-499,9 402  335      
  500- 493        
  Alle 298  335     1300 
Nord-Norge         
  100-199,9        1175 
  200-299,9        1369 
  300-499,9        1121 
  500- 219       1364 
  Alle 219       1305 
Alle bruk         
  35-49,9        1500 
  50-99,9 459        
  100-199,9 378 496 507 164  84  2176 
  200-299,9 382 491 563 255  77  2742 
  300-499,9 375 458 543 217    2202 
  500- 478 522 594 225  61  2605 
  Alle 429 500 579 220  63  2521