Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 3. Avling i kg pr dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø   Grasfrø   Poteter
   Størrelses-                  
   grupper, daa                  

 

Østlandet         
Flatbygder         
  100-199,9 358 221 314 117    3040 
  200-299,9 282 229 229 146  56  3099 
  300-499,9 276 258 248 160  69   
  500- 270 247 263 130  29  2889 
  Alle 277 246 258 132  38  2914 
Andre bygder         
  100-199,9 281 179 378     2806 
  200-299,9 243 239 183     1070 
  300-499,9 316 215 263     2480 
  500- 298 254 263 158    2332 
  Alle 297 238 263 158    2409 
Agder og Rogaland         
Jæren         
  100-199,9 402       2000 
  200-299,9 474        
  300-499,9 576  289     200 
  500- 624       5072 
  Alle 555  289     3885 
Andre bygder         
  100-199,9  90    66  1012 
  200-299,9        611 
  300-499,9         
  500- 394 388    98  1661 
  Alle 394 111    76  1450 
Vestlandet         
  35-49,9         
  50-99,9         
  100-199,9 355        
  200-299,9        2447 
  300-499,9 456       2240 
  500-         
  Alle 428       2441 
Trøndelag         
Flatbygder         
  200-299,9 394 322      3600 
  300-499,9 427 330 166 50     
  500- 385 189       
  Alle 405 300 166 50    3600 
Andre bygder         
  200-299,9 367 421      1600 
  300-499,9 418 342      2653 
  500- 334        
  Alle 365 373      2642 
Nord-Norge         
  100-199,9        700 
  200-299,9        1741 
  300-499,9        894 
  500- 154       2700 
  Alle 154       1692 
Alle bruk         
  35-49,9 429        
  50-99,9 311       2690 
  100-199,9 362 206 332 117  66  1855 
  200-299,9 321 246 222 146  56  2517 
  300-499,9 374 263 247 128  69  2413 
  500- 304 248 263 132  32  2661 
  Alle 328 250 258 132  41  2553