Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 3. Avling i kg pr dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø   Grasfrø   Poteter
   Størrelses-                  
   grupper, daa                  

 

Østlandet         
Flatbygder         
  50-99,9 362 420       
  100-199,9 485 457 416     1736 
  200-299,9 418 466 411   57   
  300-499,9 426 396 442 258  73  3095 
  500- 456 412 444 292  67  2537 
  Alle 447 415 440 277  67  2435 
Andre bygder         
  100-199,9 283 350 499     1645 
  200-299,9 353 380 385     1407 
  300-499,9 434 366 301     3147 
  500- 370 374 336 230    2532 
  Alle 373 372 335 230    2697 
Agder og Rogaland         
Jæren         
  100-199,9 646       1615 
  200-299,9         
  300-499,9 599  523     3000 
  500- 625       2157 
  Alle 626  523     2179 
Andre bygder         
  100-199,9  423    29  952 
  200-299,9        1233 
  300-499,9 280       2365 
  500-  525    111  3204 
  Alle 280 513    62  2636 
Vestlandet         
  35-49,9         
  50-99,9        1059 
  100-199,9 267        
  200-299,9        2703 
  300-499,9 633       1600 
  500-         
  Alle 542       2484 
Trøndelag         
Flatbygder         
  200-299,9 377 385      3857 
  300-499,9 413 332       
  500- 390 327 513      
  Alle 399 336 513     3857 
Andre bygder         
  200-299,9 407 397       
  300-499,9 336 304 263     3429 
  500- 415 257       
  Alle 366 319 263     3429 
Nord-Norge         
  100-199,9         
  200-299,9        1853 
  300-499,9        1967 
  500- 343       1086 
  Alle 343       1756 
Alle bruk         
  35-49,9         
  50-99,9 494 420 234     3131 
  100-199,9 436 443 427   29  1548 
  200-299,9 398 431 408   57  2276 
  300-499,9 414 377 420 258  73  2982 
  500- 427 403 431 280  69  2601 
  Alle 421 400 426 271  67  2577