Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  Alle  200-300  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 6  9 12 10 29
Brukers alder år 47 50  50 48 48 48
Jordbruksareal daa  380 242  255 255 372 361
  Leid daa  133 121  141 70 182 157
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  7875,2 3773,4  5107,3 4219,7 7913,9 6341,4
  Varelager 1000 NOK  329,7 166,6  165,6 187,1 251,9 251,8
  Buskap 1000 NOK  1060,2 409,5  442,0 525,4 863,3 779,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  412,0 501,1  519,0 429,3 505,6 454,8
  Traktor 1000 NOK  222,7 211,6  235,8 137,9 267,7 227,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  4015,4 1910,6  3078,1 2016,8 5073,5 3443,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1835,1 574,0  666,7 923,3 951,9 1183,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3674 3891  3728 3593 4339 3918
  Familien timer  2678 2816  2840 2682 2995 2806
Arealbruk:          
  Korn daa  7,5 3,3  2,2 14,8 13,3 11,9
  Poteter daa   0,2  0,1 0,1  
  Grovfôr og beite daa  372,9 237,8  252,3 239,7 358,6 348,7
  Annet daa   0,8  0,6 0,4  0,2
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  519 233  233 406 281 374
  Poteter kg        
  Grovfôr og beite FEm  556 385  331 364 494 438
  I alt FEm  555 382  329 365 487 435
Storfe- og svinehold:          
  Årskyr stk  34,2 19,5  19,0 19,2 25,5 26,2
  Melk/årsku kg  8753 7689  7173 7723 8345 7971
  Omsatt melk l  267402 137421  125321 133346 193990 189924
  Melkekvote l  294797 139926  132452 144195 219789 207874
  Grovfôr/årsku daa  10,9 12,2  13,3 12,5 14,1 13,3
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  43,5 9,8  11,4 19,1 35,6 28,2
  Smågriskull stk  89 30  37 46 69 59
  Salgbare smågriser stk  950 331  399 539 811 636
  Omsatt slaktesvin stk  809 219  222 406 705 574
  Innkjøp av svin 1000 NOK  617,7 61,2  56,6 315,3 328,1 362,1
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,34 5,31  5,31 5,37 5,30 5,33
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,32 47,14  45,11 45,66 45,83 45,50
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  53,10 47,34  47,32 50,96 51,54 52,32
  Slaktesvin NOK/kg  29,16 28,48  27,93 28,84 29,31 28,57
  Smågris, salg NOK/stk  1144 947  1007 1099 1078 1103
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1428,5 729,2  665,5 716,2 1027,2 1012,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  118,0 125,0  125,0 122,7 123,7 123,4
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK   59,2  54,2 30,2 36,2 44,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  178,6 124,5  108,1 97,3 183,3 149,1
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  205,8 43,8  55,1 64,4 224,5 157,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  13,1 20,2  19,0 12,6 35,8 27,7
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  58,8 50,0  36,7 62,5 41,7 53,2
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  650,5 168,0  222,4 418,0 339,8 364,5
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1895,1 466,5  446,5 878,5 1679,7 1249,4
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  96,5 8,3  12,4 36,7 84,5 60,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,4   2,1 0,1 38,6 26,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,1 0,9  0,9 0,9 1,2 1,0
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,5 5,7  4,9 5,7 5,8 5,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 566,5 363,2  285,6 407,7 368,2 401,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 622,2 348,8  255,2 413,7 378,0 414,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  637,8 315,5  215,5 390,0 376,8 412,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 601,3 397,3  318,9 444,4 396,2 434,0