Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold

 

Landsdeler  Agd./Rog.   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

   Jæren      
  

 

      
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 11  7 6 8 9 25
Brukers alder år 47 46  51 48 50 50 49
Jordbruksareal daa  697 554  257 232 349 674 424
  Leid daa  378 281  147 67 176 365 208
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  15190,7 12856,7  6451,2 5337,7 8840,0 13846,3 9345,8
  Varelager 1000 NOK  552,0 437,1  188,0 194,7 262,2 478,7 317,5
  Buskap 1000 NOK  1742,3 1464,7  518,3 570,6 814,3 1628,3 1031,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  736,5 671,9  612,5 549,6 590,3 705,0 604,9
  Traktor 1000 NOK  434,6 358,1  321,2 283,4 188,7 392,3 307,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  7107,1 6155,7  3702,8 2684,6 5081,9 6596,2 4708,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  4618,3 3769,2  1108,4 1054,9 1902,6 4045,8 2376,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4964 4565  3613 3362 4343 5099 4230
  Familien timer  3260 3202  2513 2533 3184 3297 2951
Arealbruk:           
  Korn daa  45,7 29,1   16,7 18,0 35,6 22,6
  Poteter daa  10,0 6,4     7,8 2,8
  Grovfôr og beite daa  641,1 518,1  256,7 215,7 331,1 631,0 398,2
  Annet daa         
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  558 558   394 440 558 499
  Poteter kg  4000 4000     4000 4000
  Grovfôr og beite FEm  555 554  377 408 413 501 466
  I alt FEm  560 558  377 407 414 508 470
Storfe- og svinehold:           
  Årskyr stk  62,0 54,1  21,6 19,8 30,7 57,9 37,4
  Melk/årsku kg  8193 8315  8157 7686 9010 7753 8038
  Omsatt melk l  452557 402849  164347 137685 255875 402580 272802
  Melkekvote l  451253 408298  179840 154166 278174 415521 288528
  Grovfôr/årsku daa  10,3 9,6  11,9 10,9 10,8 10,9 10,6
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  21,4 22,9  12,4 25,5 21,1 22,4 22,3
  Smågriskull stk  58 57  46 67 44 54 53
  Salgbare smågriser stk  651 628  593 785 545 584 616
  Omsatt slaktesvin stk  964 881  341 400 589 853 628
  Innkjøp av svin 1000 NOK  736,2 596,6  53,0 84,6 232,3 572,6 306,3
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,65 5,65  5,52 5,60 5,63 5,63 5,62
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,37 47,66  42,80 44,58 43,89 47,20 45,98
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  54,61 53,28  45,30 45,85 49,67 54,40 51,84
  Slaktesvin NOK/kg  25,90 26,20  25,72 26,36 26,58 25,94 26,20
  Smågris, salg NOK/stk  871 834  745 731 861 871 819
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  2557,2 2277,6  907,2 770,5 1439,4 2265,8 1532,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  136,6 140,6  182,9 165,0 174,4 145,9 161,6
  Distriktstilskudd, melk 1000 NOK     87,0 23,1 80,4 30,3 44,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  357,6 305,0  98,9 100,2 167,6 327,3 204,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  566,0 460,4  83,6 93,4 335,8 454,9 296,3
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  21,8 22,4  21,7 15,6 65,1 27,3 35,1
Produksjonsinntekt livdyr, storfe 1000 NOK  153,9 124,9  26,8 27,8 64,2 133,2 77,8
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  319,6 290,3  243,6 321,8 224,1 251,0 245,8
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  2016,8 1796,8  643,5 778,9 1152,6 1753,2 1260,3
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  65,5 68,9  4,5 50,1 21,1 56,5 40,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  14,5 9,2  0,1 1,4 1,8 31,9 12,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 1,2  1,3 1,5 1,4 1,0 1,2
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,9 5,4  5,9 6,2 6,2 4,7 5,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 367,3 359,1  200,6 185,0 270,5 320,5 294,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 344,8 338,3  162,4 141,4 232,5 290,3 261,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  346,7 335,9  129,6 122,1 227,5 329,4 257,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 384,9 380,2  225,8 217,6 294,2 337,6 317,8