Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    13 13  21 17 67 13 6 15
Brukers alder år  54 52  53 50 52 53 50 51
Jordbruksareal daa  166 247  390 936 444 291 258 343
  Leid daa  21 27  104 484 165 76 35 28
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  924,8 1355,7  1932,2 3774,0 2036,7 1211,0 1534,2 1721,0
  Varelager 1000 NOK  59,2 160,8  178,4 829,1 312,4 69,4 80,5 174,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  75,4 113,3  172,1 479,2 213,0 112,9 176,6 211,8
  Skurtresker 1000 NOK  60,2 60,5  23,5 283,3 102,7 25,5 153,2 144,6
  Traktor 1000 NOK  73,1 147,9  245,0 270,1 191,4 150,8 199,2 223,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  338,0 357,4  512,6 837,1 523,8 367,1 494,8 414,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  318,0 515,7  800,4 1075,3 693,3 485,3 429,9 553,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  415 574  880 1521 861 655 645 1066
  Familien timer  401 527  824 1251 763 620 553 753
Arealbruk:            
  Bygg daa  61,9 71,1  99,9 291,9 133,4 70,8 210,8 274,0
  Havre daa  77,0 76,1  118,4 130,3 99,9 137,7 38,7 35,8
  Hvete daa  19,4 76,5  121,3 387,7 155,5 55,9  11,6
  Poteter daa          5,2
  Grovfôr og beite daa  3,6 3,3  22,6 11,2 12,1 14,5 7,8 7,9
  Annet daa  4,3 20,2  28,2 115,2 42,8 12,5 0,7 8,4
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg  404 415  474 477 465 425 420 443
  Havre kg  471 531  441 408 448 389 297 308
  Hvete kg  407 511  464 534 510 384  402
  Poteter kg          3040
  Grovfôr og beite FEm  225 184  371 402 362 220 306 447
  I alt FEm  390 441  437 458 446 358 379 412
Kornproduksjon, priser:            
  Bygg NOK/kg  2,41 2,40  2,44 2,69 2,57 2,43 2,40 2,48
  Havre NOK/kg  2,12 2,16  2,15 2,30 2,19 2,17 2,58 2,67
  Hvete NOK/kg  2,56 2,76  2,62 2,77 2,73 2,51  3,30
Variable kostnader NOK/daa  390 416  372 388 387 407 350 341
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  62,1 72,8  117,2 353,7 156,0 72,9 207,0 292,2
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  76,7 87,3  112,3 124,8 98,7 113,4 34,3 31,1
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  21,7 109,9  150,6 575,0 218,8 53,2  15,0
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  4,5 6,5  11,0 87,6 27,8 1,7  7,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,1 1,3  1,3 1,4 1,3 1,0 1,2 1,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 11,0 225,0  244,6 609,1 381,3 78,4 33,0 181,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 4,3 223,6  243,6 647,9 383,5 72,8 17,0 164,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -29,2 159,1  186,5 561,8 315,9 24,0 -4,1 130,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 93,0 330,7  329,1 686,3 465,7 150,8 105,4 254,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015