Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    14 13  19 17 65 12 6 16
Brukers alder år  54 53  51 51 52 55 52 53
Jordbruksareal daa  167 251  382 966 453 293 253 345
  Leid daa  17 35  106 513 176 81 18 33
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1044,2 1454,8  2250,8 4583,2 2386,3 1218,6 1389,2 1630,2
  Varelager 1000 NOK  70,6 178,1  174,1 1012,6 369,8 74,7 91,6 155,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  68,4 69,1  227,0 579,5 246,6 99,6 197,1 208,5
  Skurtresker 1000 NOK  60,2 58,6  42,2 313,1 118,9 23,1 108,0 123,9
  Traktor 1000 NOK  54,2 150,0  225,2 259,9 178,1 170,5 202,9 208,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  459,0 294,6  629,3 1176,0 652,3 359,5 349,8 386,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  331,0 704,2  952,9 1242,2 820,3 491,2 439,8 547,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  395 618  771 1581 852 615 623 1037
  Familien timer  389 568  664 1259 725 589 539 763
Arealbruk:            
  Bygg daa  81,6 44,5  153,6 274,2 145,5 86,4 228,5 294,4
  Havre daa  37,0 72,0  69,8 159,2 84,4 117,0 13,3 16,8
  Hvete daa  41,1 107,4  111,5 391,5 165,3 72,1  7,3
  Poteter daa  0,1        4,4
  Grovfôr og beite daa  4,5 7,0  21,9 11,1 11,7 15,6 11,5 11,2
  Annet daa  2,6 19,9  25,0 130,4 45,9 2,1  11,4
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg  451 395  405 538 479 377 248 350
  Havre kg  492 581  470 538 524 451 208 481
  Hvete kg  397 573  585 582 572 459  470
  Poteter kg  2000     2000   2571
  Grovfôr og beite FEm  278 197  250 355 272 67 447 573
  I alt FEm  412 473  453 502 480 376 247 350
Kornproduksjon, priser:            
  Bygg NOK/kg  2,52 2,44  2,44 2,65 2,57 2,35 2,29 2,50
  Havre NOK/kg  2,13 2,24  2,16 2,31 2,24 2,24 2,31 2,05
  Hvete NOK/kg  2,59 2,70  2,72 2,88 2,81 2,46  2,61
Variable kostnader NOK/daa  386 466  410 400 410 397 353 361
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  94,5 44,3  154,1 420,1 187,7 78,7 126,4 249,1
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  34,0 95,3  67,2 199,6 98,2 124,2 7,3 16,2
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  46,8 170,5  175,2 714,3 282,2 82,7  7,2
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  1,2   14,9 67,9 22,4   -0,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,4  0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,3 1,5  1,3 1,6 1,5 1,2 0,7 1,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 89,0 360,6  212,3 769,9 488,5 231,1 -233,0 32,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 87,2 360,6  209,9 849,5 502,2 230,8 -259,1 4,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  101,2 333,1  171,6 803,4 470,6 203,0 -252,9 -4,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 176,0 481,8  300,6 848,8 576,9 332,9 -194,5 77,1