Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    16 13  20 18 68 11 6 16
Brukers alder år  52 52  51 50 51 53 53 54
Jordbruksareal daa  168 251  392 923 448 308 255 347
  Leid daa  16 41  100 470 165 89 18 34
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1313,2 1477,2  2393,5 4802,2 2569,3 1368,2 1327,9 1628,9
  Varelager 1000 NOK  99,0 181,9  168,9 854,0 333,8 79,4 90,2 156,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  78,8 147,3  180,1 497,4 231,3 123,6 192,4 232,5
  Skurtresker 1000 NOK  52,8 88,5  41,3 327,7 128,2 20,4 98,4 113,4
  Traktor 1000 NOK  87,2 157,2  250,3 254,3 193,6 149,9 177,8 205,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  575,0 308,6  712,7 1315,5 752,4 401,7 329,8 369,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  419,8 593,5  1040,0 1553,1 929,7 593,1 439,2 551,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  370 580  767 1527 829 661 540 955
  Familien timer  357 510  653 1170 685 621 478 751
Arealbruk:            
  Bygg daa  84,9 62,7  127,8 297,0 149,1 90,3 218,3 284,2
  Havre daa  39,8 61,8  91,5 163,2 91,3 126,4 25,5 37,1
  Hvete daa  38,9 99,9  112,6 330,1 148,8 64,7  8,1
  Poteter daa          4,3
  Grovfôr og beite daa  2,2 1,9  20,9 17,9 11,8 7,0 11,5 12,8
  Annet daa  1,8 24,6  39,4 115,2 47,2 19,4  0,3
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg  477 457  475 525 500 524 436 416
  Havre kg  488 523  507 507 507 471 266 328
  Hvete kg  493 433  484 414 437 372  446
  Poteter kg          2504
  Grovfôr og beite FEm  330 59  342 282 308 131 410 390
  I alt FEm  450 405  442 422 428 392 402 392
Kornproduksjon, priser:            
  Bygg NOK/kg  2,61 2,50  2,54 2,66 2,61 2,47 2,43 2,53
  Havre NOK/kg  2,24 2,37  2,29 2,32 2,31 2,28 2,41 2,58
  Hvete NOK/kg  3,15 2,85  2,81 2,86 2,87 3,08  
Variable kostnader NOK/daa  457 501  473 411 441 391 320 393
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  108,6 73,6  150,1 394,6 189,2 117,4 229,4 294,8
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  44,2 79,6  107,3 198,6 109,7 136,7 15,8 31,2
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  63,6 123,6  152,8 406,4 191,1 70,8  11,7
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   6,5  32,0 61,2 26,8   
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,4 1,2  1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 44,4 60,0  203,1 434,6 278,7 347,5 58,3 129,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 41,9 57,3  200,9 453,1 271,6 347,7 56,2 117,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  29,4 5,7  146,5 389,4 218,1 306,7 34,2 96,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 119,8 165,1  281,2 506,6 357,0 452,8 122,5 187,4