Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  300-500  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    14 16  17 15 64 6 15 6  16
Brukers alder år  55 53  49 50 52 46 50 54  55
Jordbruksareal daa  164 252  396 888 415 350 329 257  342
  Leid daa  12 44  108 450 148 105 102 27  37
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1263,1 1503,3  2647,0 4916,4 2518,3 1877,1 1650,7 1755,8  1766,4
  Varelager 1000 NOK  86,8 182,5  216,5 947,5 345,8 182,8 146,8 100,8  163,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  93,4 151,2  172,5 518,3 225,7 195,1 177,3 159,7  207,8
  Skurtresker 1000 NOK  44,4 65,8  41,4 340,9 117,0 25,5 25,0 88,9  101,4
  Traktor 1000 NOK  89,2 152,3  180,8 281,5 173,3 265,1 174,6 155,9  199,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  485,2 455,0  873,3 1164,2 727,1 318,7 427,0 801,4  543,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  463,8 495,7  1162,5 1663,8 928,9 889,9 699,2 444,7  549,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  396 605  761 1543 806 508 598 693  684
  Familien timer  383 552  639 1105 654 453 558 602  565
Arealbruk:              
  Bygg daa  93,9 58,1  130,5 242,5 129,1 105,7 77,7 219,7  276,0
  Havre daa  25,9 71,2  95,5 134,9 80,5 171,3 138,2 20,5  42,6
  Hvete daa  31,9 94,4  94,8 367,3 141,8 55,0 88,5   3,8
  Poteter daa  0,1          4,4
  Grovfôr og beite daa  2,5   24,1 16,7 10,9  10,7 16,3  14,6
  Annet daa  9,5 28,4  51,5 127,1 52,7 18,3 13,8   0,3
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  472 393  455 505 472 479 480 410  413
  Havre kg  463 458  407 495 457 428 443 315  379
  Hvete kg  339 526  525 628 578 332 426   495
  Poteter kg  1500     1500     1984
  Grovfôr og beite FEm  234   256 259 256  254 425  440
  I alt FEm  432 419  430 525 476 372 396 389  394
Kornproduksjon, priser:              
  Bygg NOK/kg  2,26 2,52  2,46 2,71 2,54 2,48 2,49 2,40  2,45
  Havre NOK/kg  2,12 2,30  2,26 2,35 2,29 2,42 2,32 2,10  3,00
  Hvete NOK/kg  3,04 2,75  2,82 2,97 2,91 2,97 2,70   2,60
Variable kostnader NOK/daa  391 428  393 435 420 415 407 384  353
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  115,0 58,6  145,4 323,3 156,0 129,6 93,2 207,5  290,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  25,7 75,8  104,3 162,7 90,4 183,9 143,8 12,5  43,7
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  22,9 146,0  146,3 652,1 233,2 50,5 99,2   5,1
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   8,3  13,8 37,3 14,5     
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,6  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7  0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,2 1,4  1,3 1,6 1,4 1,2 1,2 1,0  1,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 4,9 88,3  149,4 478,1 265,4 307,3 266,6 -202,4  193,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 2,3 81,3  143,7 510,7 251,3 307,3 266,6 -209,9  165,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -15,7 33,9  95,7 430,9 195,8 250,4 223,6 -221,8  134,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 110,2 183,9  226,7 538,2 341,2 397,2 350,2 -147,2  280,6