Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  300-500  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    11 17  18 17 65 5 16 5  15
Brukers alder år  50 52  49 49 50 42 47 55  55
Jordbruksareal daa  161 250  397 831 421 351 392 264  344
  Leid daa   43  133 409 155 91 167 33  56
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2223,3 1874,1  2239,7 4808,5 2752,4 3088,7 2532,5 1356,8  1740,2
  Varelager 1000 NOK  65,3 91,7  134,3 546,9 215,5 93,1 125,4 98,3  137,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  126,6 185,3  146,0 465,2 232,0 330,1 299,2 125,8  225,4
  Skurtresker 1000 NOK  43,1 38,3  46,9 340,3 119,4 21,9 117,8 95,3  101,0
  Traktor 1000 NOK  119,6 126,1  146,4 299,5 174,3 296,5 292,4 257,5  226,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  845,6 730,2  868,8 1320,1 920,6 1037,6 749,9 327,9  486,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1023,0 701,8  892,1 1836,4 1089,0 1309,6 947,6 452,0  563,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  353 473  721 1517 783 482 611 750  616
  Familien timer  343 413  606 1048 611 419 569 690  546
Arealbruk:              
  Bygg daa  79,0 82,5  135,9 322,5 158,0 118,7 129,4 229,0  263,8
  Havre daa  29,6 86,1  79,1 187,1 98,4 144,6 125,3 20,4  41,1
  Hvete daa  16,1 46,8  97,4 181,8 89,5 67,8 81,8   4,0
  Poteter daa            
  Grovfôr og beite daa  25,9 0,1  59,2 33,3 29,5 20,0 32,9 13,8  17,3
  Annet daa  10,5 34,2  25,0 106,6 45,8  22,9 1,0  17,7
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  353 251  270 282 280 332 317 394  394
  Havre kg  204 232  266 243 244 226 246 322  227
  Hvete kg  231 235  261 291 272 194 214   217
  Poteter kg            
  Grovfôr og beite FEm  91 231  183 204 175 65 137 387  247
  I alt FEm  254 209  236 255 243 250 246 379  345
Kornproduksjon, priser:              
  Bygg NOK/kg  2,32 2,69  2,72 2,64 2,62 2,65 2,65 2,49  2,56
  Havre NOK/kg  2,30 2,39  2,33 2,44 2,39 2,40 2,40 1,96  2,65
  Hvete NOK/kg  3,70 2,96  3,17 3,07 3,10 4,88 3,38   2,63
Variable kostnader NOK/daa  443 486  404 477 457 460 447 406  362
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  75,3 56,8  89,2 256,7 120,1 105,3 105,1 220,7  265,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  14,2 48,5  40,6 96,6 51,6 74,3 72,4 9,4  25,5
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  19,4 47,5  79,1 142,2 74,8 66,0 59,2   2,3
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  7,0 5,2  7,3 50,0 17,7  13,1   
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,5  0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7  0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,4 0,9  0,9 1,1 1,1 0,9 0,9 1,2  1,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -247,5 -254,1  -110,4 10,1 -79,1 -167,0 -203,9 41,1  -6,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -254,4 -283,8  -124,7 -100,0 -149,1 -167,0 -204,3 41,1  -14,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -315,7 -347,9  -141,8 -182,3 -208,9 -276,2 -272,9 26,4  -45,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -149,1 -163,2  -34,4 68,4 -6,7 -63,0 -159,9 90,0  86,6