Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  200-300  Alle  300-500  Alle

 

Antall bruk    11 15  22 17 66 6 17 6  15
Brukers alder år  53 52  48 49 50 52 48 55  56
Jordbruksareal daa  162 248  401 900 450 245 389 374  352
  Leid daa  1 44  127 456 170 82 114 58  65
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1820,1 2420,6  3340,4 5800,0 3463,2 1421,7 2508,9 1844,1  1684,9
  Varelager 1000 NOK  83,8 129,8  323,7 1050,6 422,0 85,7 125,2 263,4  173,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  96,1 189,2  331,0 487,8 295,0 106,4 328,8 283,8  245,5
  Skurtresker 1000 NOK  104,5 69,0  105,5 405,9 172,8 64,5 114,0 48,4  87,9
  Traktor 1000 NOK  96,9 131,7  209,7 336,8 204,5 130,5 297,3 92,5  177,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  501,7 849,3  1142,0 1525,6 1050,3 553,2 726,3 476,6  457,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  936,8 1051,0  1228,4 1993,4 1318,4 480,9 917,1 679,4  543,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  386 545  692 1435 790 663 625 528  593
  Familien timer  378 453  564 992 611 625 566 505  513
Arealbruk:              
  Bygg daa  71,7 89,4  101,5 290,4 141,9 65,5 71,8 314,5  274,3
  Havre daa  33,0 55,9  106,0 113,2 82,7 48,7 134,7 38,3  36,6
  Hvete daa  29,7 72,7  140,1 348,2 157,9 95,3 120,0   
  Poteter daa     8,5  2,8     
  Grovfôr og beite daa  8,9 2,7  22,8 18,9 14,6 22,5 13,2 5,8  17,3
  Annet daa  18,7 27,7  22,4 129,8 50,3 13,2 49,6 15,0  24,1
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  481 534  421 475 468 360 352 434  470
  Havre kg  410 491  446 459 455 414 405 437  325
  Hvete kg  509 470  521 603 562 578 537   
  Poteter kg     2977  2977     
  Grovfôr og beite FEm  138 191  204 276 221 210 183 315  395
  I alt FEm  384 457  443 499 469 419 382 404  424
Kornproduksjon, priser:              
  Bygg NOK/kg  2,83 2,76  2,82 2,77 2,79 2,81 2,76 2,58  2,64
  Havre NOK/kg  2,42 2,55  2,45 2,62 2,53 2,27 2,44 2,78  2,83
  Hvete NOK/kg  3,31 3,06  3,11 3,05 3,08 3,00 3,18   
Variable kostnader NOK/daa  487 501  465 454 465 555 459 393  372
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  98,8 136,0  122,2 384,5 187,5 66,7 69,3 359,3  337,1
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  33,2 67,8  122,1 143,9 98,7 45,8 133,8 47,3  34,3
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  50,1 104,8  234,8 698,2 290,3 169,3 210,4   
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  2,4 8,5  3,2 66,3 20,5  23,4   1,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,5  0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9  0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,3 1,5  1,5 1,7 1,6 1,2 1,3 1,6  1,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -231,2 194,0  264,3 681,8 405,9 37,3 149,8 178,9  224,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -236,7 183,6  259,3 771,3 407,7 37,3 142,5 107,3  199,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -291,6 117,4  203,1 671,3 331,9 9,1 90,0 90,3  167,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -205,9 290,1  346,9 739,1 474,0 110,8 233,4 279,6  319,9