Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 23  26 14 86
Brukers alder år  52 49  49 48 50
Jordbruksareal daa  159 258  374 632 326
  Leid daa  8 19  46 152 46
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  403,6 781,0  1196,7 2092,7 1016,4
  Varelager 1000 NOK  39,0 109,2  176,6 376,5 154,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  34,6 58,0  70,2 202,7 78,6
  Skurtresker 1000 NOK  15,0 24,7  71,4 130,5 53,2
  Traktor 1000 NOK  50,2 74,3  117,0 183,8 98,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  152,0 252,1  333,9 585,0 303,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  112,6 262,1  422,3 612,7 326,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  618 782  1175 1833 1023
  Familien timer  574 720  1057 1476 902
Arealbruk:         
  Bygg daa  68,8 141,2  147,4 223,4 136,3
  Havre daa  47,2 65,5  104,4 142,7 84,4
  Hvete daa  23,6 37,4  97,4 165,1 73,1
  Poteter daa  0,1   0,2 14,8 2,5
  Grovfôr og beite daa  8,1 7,6  7,0 13,1 8,4
  Annet daa  11,1 6,1  17,5 73,1 21,7
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  358 373  417 507 421
  Havre kg  339 477  414 439 423
  Hvete kg  447 464  503 489 487
  Poteter kg  3000   1013 2684 2654
  Grovfôr og beite FEm  175 415  214 322 281
  I alt FEm  319 384  402 434 398
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  1,82 1,84  1,88 1,99 1,90
  Havre NOK/kg  1,67 1,71  1,75 1,64 1,70
  Hvete NOK/kg  2,17 2,21  2,34 2,37 2,31
Variable kostnader NOK/daa  243 226  302 260 265
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  43,8 92,4  112,0 219,8 105,6
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  25,3 48,4  69,1 102,5 57,0
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  22,4 37,3  114,0 197,2 82,9
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK  3,0 3,6  10,5 45,6 12,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,3  0,3 0,3 0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  0,7 0,9  1,0 1,1 1,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -5,4 176,3  216,8 268,6 190,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -19,2 175,6  215,4 282,8 189,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -58,5 107,7  155,8 217,2 128,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015