Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    21 22  27 22 94
Brukers alder år  55 53  51 52 53
Jordbruksareal daa  165 251  377 883 412
  Leid daa  11 32  97 429 138
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  992,5 1366,7  2045,0 4075,4 2092,4
  Varelager 1000 NOK  59,9 136,0  169,8 834,9 291,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  71,6 107,8  204,6 514,9 220,6
  Skurtresker 1000 NOK  42,9 64,1  48,7 289,2 106,2
  Traktor 1000 NOK  72,0 166,7  202,8 279,3 180,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  407,2 315,3  565,3 1010,5 565,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  338,3 576,7  853,7 1146,7 727,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  410 637  754 1658 848
  Familien timer  400 583  629 1287 711
Arealbruk:         
  Bygg daa  83,7 97,8  177,1 298,2 163,9
  Havre daa  40,4 55,1  71,7 143,9 76,2
  Hvete daa  31,5 75,3  89,1 318,4 124,8
  Poteter daa  0,1    3,2 0,8
  Grovfôr og beite daa  7,1 11,0  21,0 11,3 12,8
  Annet daa  2,7 12,3  18,2 107,9 34,0
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  427 280  394 499 428
  Havre kg  485 544  474 522 508
  Hvete kg  405 560  567 576 562
  Poteter kg  2000    2571 2556
  Grovfôr og beite FEm  156 279  285 442 301
  I alt FEm  397 394  429 485 450
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,46 2,34  2,43 2,65 2,53
  Havre NOK/kg  2,08 2,23  2,21 2,30 2,24
  Hvete NOK/kg  2,62 2,65  2,71 2,85 2,78
Variable kostnader NOK/daa  392 431  398 394 401
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  89,0 63,5  171,7 411,7 182,9
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  37,0 67,9  72,6 177,5 86,5
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  36,6 114,6  135,2 568,6 206,9
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  0,8   10,5 51,9 15,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,5  0,4 0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,2 1,2  1,2 1,5 1,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 39,4 144,9  169,2 646,2 365,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 37,9 142,3  164,1 695,5 367,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  37,7 118,2  133,1 655,0 340,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 127,0 231,8  257,3 717,7 445,9