Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    18 30  29 20 99
Brukers alder år  56 53  50 51 52
Jordbruksareal daa  166 251  381 817 385
  Leid daa  10 53  95 374 121
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1111,7 1514,5  2346,0 4288,6 2221,6
  Varelager 1000 NOK  75,9 148,6  203,5 788,2 278,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  82,3 149,8  182,5 492,1 213,3
  Skurtresker 1000 NOK  35,1 79,2  51,1 297,7 105,5
  Traktor 1000 NOK  99,9 151,1  202,0 280,1 180,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  404,9 524,2  705,6 975,3 637,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  413,4 459,9  1001,3 1454,9 804,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  412 616  662 1384 738
  Familien timer  395 562  570 1005 615
Arealbruk:         
  Bygg daa  96,7 99,1  161,5 266,3 150,3
  Havre daa  24,3 56,1  100,9 143,0 79,8
  Hvete daa  35,2 66,7  68,7 292,0 105,7
  Poteter daa  0,1    3,5 0,7
  Grovfôr og beite daa  1,9 11,3  15,9 16,8 11,8
  Annet daa  8,1 17,9  34,1 95,5 36,2
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  470 374  453 483 450
  Havre kg  438 440  420 478 446
  Hvete kg  315 526  493 619 559
  Poteter kg  1500    1984 1977
  Grovfôr og beite FEm  234 296  266 322 290
  I alt FEm  418 396  421 505 452
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,30 2,46  2,50 2,62 2,51
  Havre NOK/kg  2,10 2,28  2,35 2,38 2,33
  Hvete NOK/kg  2,94 2,70  2,83 2,96 2,88
Variable kostnader NOK/daa  383 427  400 417 412
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  116,9 90,1  181,7 343,8 172,4
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  22,6 56,1  110,5 167,3 87,3
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  24,9 99,7  98,7 509,7 166,6
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   4,4  8,1 28,0 9,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,6  0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,2 1,2  1,3 1,6 1,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 39,9 -24,7  183,5 537,9 246,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 38,2 -31,1  180,3 582,0 231,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  28,7 -72,7  128,9 504,6 180,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 137,1 58,6  271,8 608,8 327,7