Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    17 27  39 24 108
Brukers alder år  53 56  49 50 52
Jordbruksareal daa  163 256  400 856 425
  Leid daa  11 49  103 416 143
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1598,4 1866,7  3175,7 5243,4 3031,4
  Varelager 1000 NOK  108,5 123,2  259,1 767,5 312,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  97,4 167,1  328,5 628,0 315,3
  Skurtresker 1000 NOK  32,9 93,9  81,2 349,3 135,6
  Traktor 1000 NOK  141,1 142,0  214,9 401,7 225,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  426,2 703,8  1064,9 1401,6 939,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  792,1 636,3  1226,9 1695,3 1103,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  457 665  606 1301 747
  Familien timer  433 577  499 965 608
Arealbruk:         
  Bygg daa  63,7 125,2  189,0 313,5 179,2
  Havre daa  48,7 55,0  115,1 188,8 105,5
  Hvete daa  43,7 58,8  54,7 255,4 98,1
  Poteter daa       
  Grovfôr og beite daa  5,9 9,1  17,3 20,6 14,0
  Annet daa  1,4 7,6  23,8 78,0 28,1
Avlinger pr daa:         
  Bygg kg  396 460  450 469 456
  Havre kg  558 479  439 500 477
  Hvete kg  456 484  420 471 462
  Poteter kg       
  Grovfôr og beite FEm  181 212  256 199 225
  I alt FEm  424 431  398 444 425
Kornproduksjon, priser:         
  Bygg NOK/kg  2,90 2,84  2,84 2,86 2,85
  Havre NOK/kg  2,59 2,64  2,74 2,69 2,70
  Hvete NOK/kg  3,12 3,24  3,19 3,22 3,21
Variable kostnader NOK/daa  473 479  486 541 509
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  75,5 164,8  247,4 424,2 236,7
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  72,8 69,0  145,3 264,7 140,7
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  67,6 93,3  75,7 394,5 149,0
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   1,6  6,9 37,8 11,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,6 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,5 1,4  1,4 1,5 1,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 64,6 85,7  89,6 459,7 227,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 62,9 72,6  74,3 467,2 205,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  28,4 27,4  1,2 343,2 127,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 156,0 176,9  203,6 539,4 320,9