Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 6  21 8 9 11 8 33
Brukers alder år  46 49  49 49 45 49 48 49
Jordbruksareal daa  258 402  442 392 258 391 773 412
  Leid daa  36 145  205 167 51 155 474 181
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4298,7 6692,3  4834,7 4345,0 4002,9 5759,9 4851,6 4643,6
  Varelager 1000 NOK  176,9 177,5  212,4 213,3 159,1 198,2 334,1 209,7
  Buskap 1000 NOK  366,2 459,0  355,5 470,0 356,0 449,6 345,5 396,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  183,2 392,8  307,9 277,1 170,6 385,2 408,6 291,0
  Skurtresker 1000 NOK  38,6 63,2  108,3 176,0 34,8 94,5 231,7 114,4
  Traktor 1000 NOK  164,9 142,2  185,7 305,4 152,5 220,8 289,8 205,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  2595,1 4569,0  2844,3 2643,9 2429,5 3739,4 2458,5 2791,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  773,8 888,6  820,5 259,3 700,4 672,2 783,5 635,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2809 3413  2964 3014 2791 3286 3184 3023
  Familien timer  1898 2719  2239 2301 1928 2593 2481 2305
Arealbruk:            
  Bygg daa  156,8 149,8  180,8 364,1 164,6 225,0 383,5 229,1
  Havre daa  42,6 50,8  73,1 15,9 37,9 46,0 103,8 56,4
  Hvete daa  20,4 153,5  101,2  18,1 83,7 130,3 64,4
  Poteter daa          
  Annet daa  35,3 42,0  83,8 11,5 34,9 33,3 155,4 60,4
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg  331 284  291 293 306 329 249 293
  Havre kg  441 257  412 215 441 268 409 385
  Hvete kg  364 433  399  364 433 374 399
  Poteter kg          
  I alt FEm  326 334  305 280 308 328 260 296
Avlsgriser (gj.sn.) stk  35,8 70,5  37,9 64,3 36,1 64,8 40,8 47,3
Smågriskull stk  143 144  102 104 133 126 57 105
Salgbare smågriser stk  1626 1602  1281 1115 1488 1426 943 1249
Omsatt slaktesvin stk  404 606  569 885 408 724 637 679
Innkjøp av svin 1000 NOK  161,1 92,1  259,2 103,9 160,9 118,8 285,1 213,9
Priser:            
  Bygg NOK/kg  2,44 2,42  2,42 2,29 2,42 2,31 2,32 2,34
  Havre NOK/kg  2,06 2,20  2,21 2,21 2,06 2,16 2,14 2,20
  Hvete NOK/kg  2,54 2,65  2,65 2,17 2,54 2,63 2,68 2,65
  Slaktesvin NOK/kg  24,00 24,11  23,96 25,21 24,03 24,52 24,84 24,54
  Smågris, salg NOK/stk  885 875  867 774 885 860 805 856
Variable kostnader NOK/daa  4633 3792  3160 3830 4518 3927 1879 3472
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  133,5 97,2  130,7 235,0 127,9 159,1 225,8 157,0
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  40,1 25,7  66,0 10,8 35,6 24,9 93,5 48,2
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  24,5 177,8  108,2 -0,3 21,7 96,7 126,3 68,8
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   20,1  14,9   11,0 24,2 9,5
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  1072,8 861,2  785,3 172,6 954,1 621,3 426,8 595,5
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  775,9 1131,2  1045,4 1642,6 774,5 1335,3 1130,8 1257,2
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  52,4 130,1  64,1 202,5 51,2 97,0 176,6 96,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,5   5,1 0,7 0,4 0,5 12,8 3,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,9  0,6 0,5 0,7 0,7 0,4 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,6 3,2  2,7 2,8 4,2 3,0 1,7 2,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 137,9 21,0  81,6 191,7 106,6 88,8 87,1 131,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 88,9 -58,3  26,2 158,5 50,5 30,1 39,3 85,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  76,0 -43,5  8,1 152,3 44,0 21,5 19,6 70,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 179,6 57,6  121,0 232,6 143,9 126,5 125,1 170,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015