Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  200-300  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 7  19 10 7 7 10 8  33
Brukers alder år  51 51  52 51 52 52 51 50  51
Jordbruksareal daa  263 795  469 342 158 267 403 769  401
  Leid daa  37 513  232 147 22 43 155 504  183
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4786,6 5062,3  4949,2 3672,0 3322,9 4566,8 5460,3 5002,3  4558,1
  Varelager 1000 NOK  282,7 469,7  340,3 199,6 122,6 291,9 259,2 446,5  275,8
  Buskap 1000 NOK  460,0 206,4  381,9 417,2 401,1 438,4 550,3 241,7  408,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  256,9 393,6  314,4 289,2 129,1 247,2 368,3 417,0  294,3
  Skurtresker 1000 NOK  129,6 298,1  179,7 147,4 80,9 111,1 87,4 344,7  150,8
  Traktor 1000 NOK  126,0 186,7  174,9 263,9 237,8 156,7 242,5 218,3  213,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  2984,3 2261,7  2707,0 2047,6 2160,0 2816,8 3312,9 2227,2  2603,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  547,1 1245,9  850,9 307,1 191,5 504,7 639,7 1106,8  612,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3123 3189  3015 2697 2390 3191 3095 3180  2956
  Familien timer  2051 2593  2251 2187 1880 2194 2367 2547  2257
Arealbruk:              
  Bygg daa  150,5 157,7  129,1 308,2 104,1 170,9 238,6 211,1  181,8
  Havre daa  24,2 103,4  72,8 17,0 11,7 20,7 80,3 90,5  53,2
  Hvete daa  48,7 332,3  176,6  11,6 41,7 65,6 290,8  101,7
  Poteter daa            
  Annet daa  39,7 168,3  78,6 16,5 31,0 34,0 18,5 147,3  56,9
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  523 420  471 262 247 487 310 338  346
  Havre kg  561 537  536 240 549 561 417 537  484
  Hvete kg  620 602  598  933 620 531 602  598
  Poteter kg            
  I alt FEm  487 465  476 254 325 468 345 438  404
Avlsgriser (gj.sn.) stk  51,0 23,5  40,0 50,0 37,3 48,9 62,5 32,0  46,0
Smågriskull stk  158 66  111 89 77 149 130 72  107
Salgbare smågriser stk  1827 803  1323 980 893 1742 1531 846  1251
Omsatt slaktesvin stk  474 548  541 755 859 575 644 500  622
Innkjøp av svin 1000 NOK  91,7 379,6  297,5 137,2 340,8 78,6 174,3 360,1  229,1
Priser:              
  Bygg NOK/kg  2,92 2,44  2,70 2,40 2,64 2,88 2,38 2,42  2,55
  Havre NOK/kg  3,15 2,20  2,37 2,15  3,15 2,44 2,20  2,35
  Hvete NOK/kg  2,67 2,71  2,76  3,26 2,67 2,86 2,71  2,76
  Slaktesvin NOK/kg  29,07 28,33  28,20 28,75 28,10 28,82 28,73 28,31  28,49
  Smågris, salg NOK/stk  1103 1038  1092 1042 1010 1103 1086 1055  1077
Variable kostnader NOK/daa  5602 1898  3339 4177 10216 5530 4024 1963  3811
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  231,3 161,4  163,8 183,7 68,6 237,5 167,8 172,3  157,5
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  37,6 99,7  84,3 7,6 15,9 32,3 81,0 87,3  55,9
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  83,6 539,5  288,9  35,2 71,7 96,5 472,0  166,3
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  11,1 53,0  23,0   9,5  46,4  13,3
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  1520,3 614,2  1032,7 281,5 309,2 1305,2 866,3 632,0  780,2
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1157,5 1159,9  1256,0 1700,6 1879,0 1368,5 1559,5 1068,9  1422,8
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  55,8 53,2  101,3 192,5 358,8 54,2 164,7 216,1  191,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,1   2,3 -0,1 0,1  4,2   1,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,4  0,6 0,6 0,8 0,9 0,7 0,4  0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  7,1 2,4  3,9 3,7 8,0 6,9 4,1 2,5  4,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 474,6 318,6  435,2 371,7 568,5 487,8 434,6 341,3  444,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 510,7 326,7  463,9 378,9 603,0 528,4 463,5 350,7  470,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  505,6 344,1  465,0 382,5 591,7 519,9 465,8 364,5  469,6
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 517,4 356,5  476,2 418,5 613,5 529,7 477,6 379,8  486,3