Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  200-300  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    17 8  6 7 11 7 31
Brukers alder år  54 52  55 52 52 50 52
Jordbruksareal daa  476 421  160 274 393 830 420
  Leid daa  235 176  15 70 127 548 187
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5261,1 4323,9  4717,9 4306,4 5854,7 5534,1 5212,6
  Varelager 1000 NOK  367,1 272,3  132,3 298,9 431,9 460,5 350,3
  Buskap 1000 NOK  388,2 535,7  475,7 463,2 516,4 305,9 449,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  356,2 380,2  202,2 264,8 518,0 443,6 382,9
  Skurtresker 1000 NOK  173,5 166,7  85,4 124,1 81,7 312,0 144,0
  Traktor 1000 NOK  199,0 285,0  244,6 203,7 193,7 295,7 228,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  2958,6 2241,5  3350,8 2591,8 3337,7 2697,4 3027,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  818,4 442,5  226,9 360,0 775,3 1019,0 630,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3087 2892  2575 3182 2988 3318 3026
  Familien timer  2207 2292  1981 2173 2208 2599 2245
Arealbruk:           
  Bygg daa  147,5 390,3  95,3 165,3 228,9 319,1 209,1
  Havre daa  56,1 22,5  24,7 37,6 38,9 95,0 48,5
  Hvete daa  188,6   13,7 38,1 71,9 295,1 103,4
  Poteter daa  2,9    7,1 9,6  5,0
  Annet daa  70,6 8,5  26,2 25,6 27,4 120,3 47,7
Avlinger pr daa:           
  Bygg kg  562 423  450 508 469 471 475
  Havre kg  498 367  365 317 504 480 447
  Hvete kg  494   657 479 467 500 494
  Poteter kg  1880    1880 2453  2269
  I alt FEm  451 403  428 434 442 420 430
Avlsgriser (gj.sn.) stk  39,8 52,6  48,4 47,9 55,6 32,6 47,3
Smågriskull stk  115 102  95 139 124 84 113
Salgbare smågriser stk  1345 1176  1100 1685 1403 936 1303
Omsatt slaktesvin stk  608 1061  904 732 753 637 751
Innkjøp av svin 1000 NOK  310,0 325,2  365,8 113,6 293,4 369,4 284,0
Priser:           
  Bygg NOK/kg  2,72 2,39  2,38 2,96 2,44 2,46 2,55
  Havre NOK/kg  2,42 2,06  3,02 2,33 2,31 2,27 2,36
  Hvete NOK/kg  2,84   3,80 2,86 2,85 2,78 2,84
  Slaktesvin NOK/kg  28,12 28,58  28,21 28,32 28,35 28,76 28,39
  Smågris, salg NOK/stk  1102 967  974 1102 1096 1037 1073
Variable kostnader NOK/daa  3455 4619  11295 5663 4614 2011 4099
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  225,1 378,0  105,0 246,2 249,4 375,4 249,2
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  80,4 14,6  35,6 28,3 44,1 125,5 57,3
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  246,3   34,1 58,1 98,1 356,5 135,0
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  32,1    16,2 25,6 21,6 17,6
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  1051,6 231,1  347,9 971,7 842,9 610,4 723,7
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  1399,3 2398,3  2085,4 1726,8 1755,3 1382,5 1728,6
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  83,8 271,3  441,2 78,4 92,8 296,8 203,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,9 0,3    3,2 0,1 1,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,7  0,8 0,9 0,8 0,4 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  4,0 4,2  9,1 7,1 4,7 2,5 4,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 460,7 560,6  572,9 576,6 519,0 397,2 511,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 491,1 608,7  594,0 650,4 570,3 404,0 548,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  481,7 614,3  570,2 643,6 567,9 403,1 542,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 498,1 603,4  620,7 615,5 560,0 429,4 550,7