Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet  T.lag  Alle
  

 

 

 

 

 

   Flatbygder  Flatb.   
  

 

 

 

   
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    5 16  10 6 7 11 8 32
Brukers alder år  53 54  53 55 50 54 53 53
Jordbruksareal daa  903 494  394 154 268 401 807 427
  Leid daa  662 282  124 11 64 138 520 194
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6593,7 5206,5  4042,5 4984,8 4604,6 5556,3 5989,2 5349,2
  Varelager 1000 NOK  597,4 445,0  338,5 191,6 427,8 531,9 489,3 434,7
  Buskap 1000 NOK  471,2 517,1  538,7 722,7 473,2 626,9 531,5 587,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  588,8 474,1  385,7 264,7 457,1 583,1 576,9 494,3
  Skurtresker 1000 NOK  269,4 113,0  192,8 44,6 53,6 71,1 334,9 128,2
  Traktor 1000 NOK  317,5 313,6  389,1 240,0 625,0 411,0 295,9 397,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  2991,7 2486,7  1729,9 3146,6 2132,7 2617,4 2696,0 2630,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1357,7 857,0  467,9 374,6 435,2 714,9 1064,7 677,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3812 3194  2652 2915 2885 3002 3341 3045
  Familien timer  2147 2196  1987 1940 2276 2335 2025 2171
Arealbruk:            
  Bygg daa  330,0 157,4  365,1 123,3 187,4 139,8 428,8 219,4
  Havre daa  207,2 83,4  13,1 17,3 9,9 74,1 134,5 64,5
  Hvete daa  175,4 143,6  7,0  41,7 111,6 118,4 77,1
  Poteter daa        9,6  3,3
  Annet daa  190,4 101,6  9,0 13,2 28,6 54,7 125,1 58,8
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg  426 434  348 489 349 374 379 384
  Havre kg  366 395  292 494 287 339 367 359
  Hvete kg  397 468  425  473 500 399 458
  Poteter kg        3429  3429
  I alt FEm  334 384  334 455 351 394 331 362
Avlsgriser (gj.sn.) stk  17,2 39,8  32,1 88,5 38,2 48,1 28,9 48,7
Smågriskull stk  103 118  53 100 103 109 94 102
Salgbare smågriser stk  1171 1373  625 1288 1232 1267 1077 1216
Omsatt slaktesvin stk  857 774  1237 980 919 895 930 925
Innkjøp av svin 1000 NOK  833,3 533,6  863,7 700,2 467,2 637,7 806,1 654,2
Priser:            
  Bygg NOK/kg  3,04 3,21  2,82 3,13 3,31 2,87 2,92 3,00
  Havre NOK/kg  2,75 2,87  2,42 3,58 2,51 3,13 2,73 2,92
  Hvete NOK/kg  3,60 3,62  3,32  3,80 3,59 3,58 3,61
  Slaktesvin NOK/kg  30,27 29,58  30,83 29,65 30,22 30,20 30,53 30,17
  Smågris, salg NOK/stk  1100 1159  1102 1008 1160 1201 1091 1132
Variable kostnader NOK/daa  2932 4646  6308 16624 7582 6069 3205 5636
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  385,7 208,3  355,1 189,1 229,5 146,4 439,5 245,9
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  210,5 95,8  9,3 30,3 7,1 77,9 136,0 68,0
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  189,6 228,5  9,9  77,1 203,0 130,9 119,4
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK   25,9    1,3 36,8  12,9
Produksjonsinntekt smågris 1000 NOK  1142,6 1267,0  101,6 557,2 780,6 854,8 855,6 783,0
Produksjonsinntekt slaktesvin 1000 NOK  2202,3 1947,1  3105,1 2573,4 2359,4 2212,3 2378,5 2353,7
Produksjonsinntekt avlsgriser 1000 NOK  71,5 157,7  173,7 721,4 232,2 371,0 225,8 370,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,9 23,4  20,2 19,2 17,7 37,3 7,5 22,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,9  0,9 1,1 1,2 1,1 0,7 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,6 4,4  4,4 11,6 8,0 5,3 2,8 4,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 316,0 464,4  544,5 693,5 686,2 505,9 403,9 551,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 269,0 488,7  580,8 774,7 761,5 535,5 408,1 598,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  214,4 456,0  577,7 727,7 717,6 541,7 375,3 572,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 349,6 500,0  590,3 736,4 724,2 543,0 441,7 589,6