Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17f, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 8  11 27 6 17 9 12  7 32 10 8 21
Brukers alder år  53 55  51 52 51 45 46 41  50 45 45 58 51
Jordbruksareal daa  316 150  250 227 219 265 149 239  369 237 295 248 361
  Leid daa  167 29  61 74 92 126 48 128  244 123 152 125 232
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1395,2 1378,3  1664,7 1542,9 2005,6 2364,8 1872,0 2179,2  1985,8 2343,7 1754,8 1110,9 1944,3
  Varelager 1000 NOK  113,7 54,8  80,6 74,5 46,8 59,8 60,0 76,9  75,9 73,8 84,9 103,3 109,9
  Buskap 1000 NOK  54,0 25,8  40,9 40,6 42,1 45,9 34,9 60,5  74,2 56,8 51,8 46,3 68,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  187,2 225,6  329,0 266,6 277,2 373,0 311,0 345,3  196,0 292,3 323,2 306,7 364,0
  Traktor 1000 NOK  53,9 61,6  207,5 143,4 207,9 254,5 229,9 198,4  188,1 230,5 305,1 285,9 218,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  562,5 826,4  752,6 815,5 953,6 1187,3 954,4 1210,8  1027,4 1300,2 789,4 179,3 925,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  424,0 184,2  254,1 202,2 478,0 444,2 281,9 287,4  424,2 390,2 200,5 189,3 257,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2007 2010  2150 1961 1689 1878 2114 2735  2300 2471 2585 2225 2471
  Familien timer  1706 1244  1823 1515 1433 1487 1624 1926  1872 1824 2038 1745 1924
Arealbruk:                  
  Korn daa  6,7              0,7
  Poteter daa               0,5 0,3
  Grovfôr og beite daa  308,7 149,5  249,9 223,6 218,7 265,0 148,7 238,9  368,3 236,4 295,0 247,3 360,0
  Annet daa  0,2    3,1    0,5  0,6 0,3   
Avlinger pr daa:                  
  Korn FEm  344              139
  Poteter kg               1250 1250
  Grovfôr og beite FEm  225 256  234 226 218 210 249 251  169 225 224 211 182
  I alt FEm  227 256  234 223 218 210 249 250  168 225 224 212 182
Sauehold:                  
  Vinterfôra sauer stk  160 101  150 132 116 149 95 164  162 144 188 185 187
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  49,3 27,8  45,7 37,5 39,4 43,3 25,8 47,8  54,5 42,1 54,6 51,1 51,2
  Gagnslam/vfs stk  1,3 1,4  1,4 1,4 1,6 1,6 1,4 1,3  1,4 1,4 1,4 1,1 1,3
  Kjøtt/vfs kg  26 29  30 30 31 31 30 25  26 27 29 25 29
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  4095 3206  4650 4105 3504 4744 2872 4555  4367 4197 5544 4994 5705
  Omsatt ull kg  424,0 445,4  523,3 478,8 479,0 542,4 345,0 676,4  791,6 597,2 756,5 842,9 856,1
  Grovfôr/vfs daa  1,9 1,5  1,7 1,7 1,9 1,8 1,6 1,5  2,3 1,6 1,6 1,3 1,9
Variable kostnader/vfs NOK  1197 1201  1260 1381 1777 1770 1230 1469  1395 1406 1020 1297 1405
  Fôrkjøp NOK  545 499  438 499 779 804 518 581  616 611 392 546 574
Priser:                  
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  44,68 38,53  42,02 41,78 41,76 43,93 42,20 41,49  42,01 42,82 41,03 36,63 38,56
  Ull NOK/kg  43,51 37,30  36,71 37,19 35,34 37,95 34,09 28,41  32,49 31,99 37,23 35,24 36,40
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  195,5 143,9  224,5 192,9 158,1 226,0 128,2 225,4  195,8 199,5 271,5 221,0 259,0
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  94,9 89,8  133,4 115,3 94,5 131,5 72,9 124,5  120,9 111,4 164,4 164,8 193,0
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  18,5 2,0  13,3 8,6 10,8 6,4 8,0 8,0  8,0 8,3 7,4 4,0 6,7
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  18,4 15,2  19,8 17,6 16,9 20,6 11,0 19,2  25,7 18,9 28,1 29,6 31,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,2 1,5  0,8 6,5 0,6 1,7 1,1 21,1  26,5 16,7 4,0 3,0 13,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,7  0,8 0,7 0,8 0,7 1,1 0,8  0,4 0,7 0,8 0,8 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,0 2,9  2,6 2,4 1,7 1,9 2,6 2,8  1,8 2,5 2,6 2,7 2,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 173,7 111,9  211,0 166,8 -20,8 90,0 49,6 123,8  182,8 116,8 206,0 214,3 226,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 118,5 55,5  191,1 131,5 -74,9 41,0 18,3 94,8  136,6 83,3 174,6 174,2 184,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  115,0 39,6  175,3 116,8 -89,5 20,1 0,5 90,1  122,6 68,4 175,9 162,6 173,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 207,4 143,6  252,4 199,7 3,8 116,6 71,3 151,5  224,3 144,4 242,5 255,5 264,7