Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17f, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Østlandet  Agd./Rog.  Vestlandet  Trøndelag  Nord-Norge
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fl.bygd.  Andre bygder  A. bygd.     A. bygd.   
  

 

 

 

 

 

    

 

   
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 7  15 29 6 17 9 12  6 30 10 7 22
Brukers alder år  54 55  53 54 52 46 48 42  50 46 46 58 51
Jordbruksareal daa  312 130  246 236 220 273 162 241  369 246 291 253 338
  Leid daa  174 32  66 78 93 133 71 140  254 137 144 147 223
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1463,6 1591,1  1615,7 1700,2 2040,8 2375,5 1893,4 2327,3  2157,9 2459,5 1805,8 1299,1 2053,9
  Varelager 1000 NOK  111,4 60,3  95,0 88,2 49,0 76,3 59,3 99,6  80,9 90,2 109,7 138,5 130,1
  Buskap 1000 NOK  99,5 48,1  84,9 83,1 83,3 92,2 59,3 90,5  105,6 91,0 98,9 103,9 125,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  202,4 210,8  274,5 265,8 268,2 376,9 323,0 299,1  235,8 292,7 359,6 378,2 385,3
  Traktor 1000 NOK  49,7 20,9  249,9 202,3 237,0 252,4 257,4 310,9  242,4 291,2 281,6 287,4 221,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  521,2 976,4  703,2 837,1 919,8 1124,0 947,2 1211,3  1001,9 1294,8 747,4 185,2 929,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  479,4 274,7  208,2 223,7 483,5 453,7 247,3 315,9  491,1 399,7 208,5 205,9 261,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  1930 2011  2186 2008 1741 1878 2335 2591  2112 2523 2693 2098 2403
  Familien timer  1637 1275  1715 1514 1437 1470 1860 1895  1738 1939 2145 1663 1949
Arealbruk:                  
  Korn daa  12,0              
  Poteter daa               0,6 0,3
  Grovfôr og beite daa  299,5 130,3  244,1 233,1 219,7 272,7 161,8 241,0  367,7 246,0 291,3 252,7 338,1
  Annet daa  0,5   1,4 2,7 0,5 0,2  0,3  0,8 0,3   
Avlinger pr daa:                  
  Korn FEm  122              
  Poteter kg               750 967
  Grovfôr og beite FEm  176 311  221 222 201 199 232 236  189 222 248 246 204
  I alt FEm  173 311  220 220 201 199 232 236  188 222 248 246 204
Sauehold:                  
  Vinterfôra sauer stk  157 88  152 139 122 152 91 151  176 142 185 185 171
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  37,9 23,6  45,7 39,2 38,6 44,5 24,3 46,2  59,0 42,9 50,2 49,4 51,2
  Gagnslam/vfs stk  1,2 1,6  1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4  1,5 1,5 1,4 1,3 1,5
  Kjøtt/vfs kg  27 35  31 31 30 30 31 28  32 31 28 27 30
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  4235 3164  4585 4326 3457 4683 2870 4165  5305 4253 5340 5209 5337
  Omsatt ull kg  589,0 370,9  694,6 569,7 532,0 593,9 395,7 535,3  653,0 539,8 711,6 737,7 616,3
  Grovfôr/vfs daa  1,9 1,5  1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6  2,1 1,7 1,6 1,4 2,0
Variable kostnader/vfs NOK  1129 1285  1198 1256 1678 1732 1291 1387  1470 1379 1012 1463 1504
  Fôrkjøp NOK  434 538  457 541 745 820 571 669  611 639 386 650 612
Priser:                  
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,27 47,22  46,11 46,93 44,62 48,39 47,85 46,11  46,13 47,98 46,55 42,82 44,02
  Ull NOK/kg  35,75 38,00  39,26 37,62 29,86 34,56 32,59 33,57  33,47 34,25 36,16 37,23 34,84
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  255,4 176,5  295,2 266,4 191,0 291,7 163,2 237,6  285,9 244,0 341,2 297,8 317,6
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  96,3 88,2  130,4 123,1 84,8 125,8 75,8 108,4  144,5 110,9 153,4 175,9 181,8
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  5,1 1,6  8,3 6,0 4,3 6,0 10,2 4,6  12,2 8,9 15,0 2,7 6,3
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  21,1 14,0  26,5 21,0 15,9 20,5 13,4 17,2  24,8 18,9 24,3 27,5 20,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  38,9 6,2  3,1 3,5 6,2 14,1 4,7 7,2  15,3 10,5 5,9 1,2 17,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,7  0,6 0,6 0,9 0,6 1,0 0,8  0,4 0,7 0,8 0,9 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,3 4,1  2,9 2,8 2,0 2,2 2,9 3,0  2,1 2,7 3,0 3,2 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 269,4 205,2  302,3 272,5 30,3 188,5 100,3 172,7  281,2 178,1 277,6 323,5 282,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 249,2 170,2  286,4 251,0 -26,1 151,1 71,7 142,4  258,0 149,9 262,7 307,6 261,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  243,4 145,0  267,2 229,1 -44,1 124,6 48,4 134,9  244,7 131,4 259,6 289,8 245,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 319,9 240,8  346,7 315,1 52,5 219,5 129,6 204,0  328,3 210,4 313,9 373,7 323,1