Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17f, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    35 41  27 9 118
Brukers alder år  51 50  46 42 49
Jordbruksareal daa  150 243  373 624 266
  Leid daa  57 110  167 270 115
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1232,6 1601,0  2131,3 4259,7 1786,4
  Varelager 1000 NOK  48,8 75,3  97,8 233,5 81,8
  Buskap 1000 NOK  68,8 113,6  150,3 221,9 114,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  167,2 240,9  330,5 471,6 250,7
  Traktor 1000 NOK  127,2 199,1  214,9 314,4 187,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  577,9 718,3  1012,2 2411,7 849,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  242,6 253,8  325,5 606,6 301,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2008 2202  2624 3017 2245
  Familien timer  1562 1707  2031 1999 1719
Arealbruk:         
  Korn daa   1,4  6,3 61,8 6,6
  Poteter daa   0,1    
  Grovfôr og beite daa  149,7 240,3  366,8 545,6 257,1
  Annet daa  0,2 1,2   16,2 1,7
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm   166  412 514 466
  Poteter kg   1720    1720
  Grovfôr og beite FEm  281 246  228 195 239
  I alt FEm  281 244  231 221 243
Sauehold:         
  Vinterfôra sauer stk  108 163  210 255 160
  Sauer under 1 år (gj.sn.) stk  38,7 53,7  69,4 87,8 54,1
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,4  1,5 1,6 1,4
  Kjøtt/vfs kg  27 28  32 33 30
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  2858 4320  6371 8091 4521
  Omsatt ull kg  461,2 662,6  858,7 1469,0 687,2
  Grovfôr/vfs daa  1,4 1,5  1,8 2,1 1,6
Variable kostnader/vfs NOK  1205 1133  1392 1635 1282
  Fôrkjøp NOK  582 539  610 801 600
Priser:         
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,04 51,06  53,04 54,13 51,44
  Ull NOK/kg  33,03 34,55  34,72 37,76 34,79
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt 1000 NOK  145,7 264,9  366,6 477,9 260,2
  Tilskudd sauekjøtt 1000 NOK  26,9 47,1  68,2 75,9 46,6
Produksjonsinntekt livdyr sau 1000 NOK  7,3 8,6  20,6 2,9 10,2
Produksjonsinntekt ull 1000 NOK  15,8 23,6  31,9 56,1 24,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,0 6,1  6,1 37,4 7,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,6 0,4 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  2,6 2,5  2,1 1,8 2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 129,3 211,4  229,1 296,0 201,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 100,8 181,9  202,7 313,6 176,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  94,2 173,3  200,2 309,4 168,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 165,4 250,6  271,5 339,9 241,7