Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    6 13  10 20
Brukers alder    47 49  47 50
Jordbruksareal daa  141 194  142 185
  Leid daa  61 118  59 105
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1046,2 1805,0  1876,3 2250,3
  Varelager 1000 NOK  34,2 57,4  41,4 61,5
  Buskap 1000 NOK  17,0 30,3  22,6 36,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  95,3 184,3  169,3 231,8
  Traktor 1000 NOK  4,8 35,8  102,0 116,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  614,8 1015,2  1193,3 1311,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  280,1 482,0  347,7 492,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2535 3186  2666 3103
  Familien timer  1997 2152  2164 2291
Arealbruk:        
  Poteter daa  0,2 0,2  0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  140,2 194,1  141,9 185,1
  Annet daa  0,2 0,1  0,1 0,2
Avlinger pr daa:        
  Poteter kg  1000 1700  1000 1700
  Grovfôr og beite FEm  176 197  215 221
  I alt FEm  175 198  215 220
Geitehold:        
  Årsgeiter stk  90,6 140,8  99,0 133,0
Geiter i status (gj.sn.):        
  Geiter fra inngående balanse stk  95 134  106 132
  Geiter under 9 mnd stk  31 41  30 36
  Melk/årsgeit l  694 708  756 732
  Omsatt melk l  59839 94823  69220 91118
  Melkekvote l  67504 94597  71321 89711
  Grovfôr/årsgeit daa  1,6 1,4  1,4 1,4
Variable kostnader/årsgeit NOK  2714 2547  2600 2580
  Fôrkjøp NOK  1838 1806  1773 1774
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  6,86 6,58  6,90 6,74
  Tilskudd NOK/l  4,44 4,42  4,04 4,27
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  410,6 624,2  477,6 613,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  132,8 132,8  132,8 132,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  265,9 419,6  279,6 389,1
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  5,6 9,7  8,9 16,3
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  9,4 11,9  10,0 13,1
Annet husdyrhold 1000 NOK   19,7  5,6 20,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 1,3  1,0 1,2
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,2 6,4  7,0 6,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 386,6 391,6  421,3 409,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 391,6 399,1  430,5 420,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  394,4 418,0  424,9 425,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 435,5 430,4  467,8 448,7