Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17g, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit

 

Landsdeler  Nord-Norge  Alle
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle

 

Antall bruk    6 13  10 20
Brukers alder    48 50  48 51
Jordbruksareal daa  143 196  144 188
  Leid daa  64 119  62 108
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1099,7 1936,8  1866,5 2313,1
  Varelager 1000 NOK  40,6 69,3  44,6 72,7
  Buskap 1000 NOK  17,9 31,4  18,2 35,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  92,4 202,9  177,2 260,9
  Traktor 1000 NOK  6,0 32,6  91,1 103,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  673,0 1122,5  1194,4 1348,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  269,8 478,1  341,2 492,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2753 2931  2863 2966
  Familien timer  2099 2055  2251 2229
Arealbruk:        
  Poteter daa   0,3   0,2
  Grovfôr og beite daa  141,3 194,6  143,6 187,4
  Annet daa  1,3 0,9  0,8 0,6
Avlinger pr daa:        
  Poteter kg   775   775
  Grovfôr og beite FEm  171 194  202 206
  I alt FEm  170 193  201 205
Geitehold:        
  Årsgeiter stk  96,0 142,7  100,7 132,8
Geiter i status (gj.sn.):        
  Geiter fra inngående balanse stk  99 134  103 126
  Geiter under 9 mnd stk  31 44  32 40
  Melk/årsgeit l  688 690  747 726
  Omsatt melk l  62855 93762  68102 88882
  Melkekvote l  67019 96622  70713 90759
  Grovfôr/årsgeit daa  1,5 1,4  1,4 1,4
Variable kostnader/årsgeit NOK  2416 2380  2586 2517
  Fôrkjøp NOK  1766 1710  1849 1771
Pris geitemelk uten tilskudd NOK/l  6,70 6,42  6,77 6,64
  Tilskudd NOK/l  4,36 4,20  4,06 4,16
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  421,0 602,3  461,3 589,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  140,1 140,1  140,1 140,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  274,3 394,0  276,6 369,9
Produksjonsinntekt livdyr og slakt 1000 NOK  3,2 6,7  7,8 16,6
Tilskudd til kjøtt 1000 NOK  9,4 13,9  9,8 14,3
Annet husdyrhold 1000 NOK   3,9  4,6 6,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 1,2  1,0 1,2
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  6,6 6,4  6,8 6,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 388,1 428,2  367,7 411,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 395,9 461,5  370,7 432,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  399,3 470,8  367,6 430,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 431,1 468,2  408,5 451,2