Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9 19840 6043  1057   8525  18   1,0   42       1089 
  200-299,9 40031 6792  2516   6048  20   1,5   34       2761 
  300-499,9 43649 6638  2911   7183  18   1,2   33       2044 
  500- 50949 6467  3377   7373  29              
  Alle 39071 6575  2542   7021  20   1,4   36       1595 
Andre bygder                       
  50-99,9 14269 5206  592   1719  27   1,3   26  1713  648    
  100-199,9 32482 6167  1713   1744  22   1,4   29  1978  511   329 
  200-299,9 47348 6156  2180   156  22   1,5   32       3030 
  300-499,9 67245 5956  3774   1883  14   1,7   34       4571 
  500- 88036 6522  9352   18293               8 
  Alle 40947 6096  2252   1901  22   1,4   29  1074  532   1579 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 81046 6249  2871   7464  27   1,4   31       1214 
  200-299,9 142378 6585  5191   7052  23   1,5   33       1720 
  300-499,9 148127 6306  7114        1,1   22        
  Alle 115507 6430  4365   5673  24   1,3   28       1195 
Andre bygder                       
  50-99,9 7035 5269  600   321  22   1,3   27       3351 
  100-199,9 52947 6163  2312   2769  26   1,4   28       5849 
  200-299,9 74740 6598  3576   4790  24   1,3   25  1452  574    
  300-499,9 77402 5645  4583   1928     1,7   36        
  Alle 55627 6279  2662   3054  24   1,3   26  495  574   3088 
Vestlandet                       
  35-49,9 2682 8262  49        1,3   26        
  50-99,9 19044 5951  459   284  13   1,2   22  3192  495    
  100-199,9 59816 6259  2562   2521  23   1,4   28  595  538   652 
  200-299,9 70261 6360  2862   442  17   1,1   22       3079 
  300-499,9 97045 6101  4427   2939  15   1,3   26        
  Alle 49666 6231  2027   1526  20   1,2   24  1119  506   740 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 51001 6488  2009   10217  17   0,8   11       1377 
  200-299,9 62561 6148  2788   3578  17   1,2   24        
  300-499,9 54773 6210  3259   8585  19             8 
  Alle 56695 6224  2759   6916  18   1,1   20       461 
Andre bygder                       
  100-199,9 58613 6072  2541        1,3   25        
  200-299,9 78832 6114  4014   43     1,4   24        
  300-499,9 92282 6191  7469   2037     1,6   31        
  Alle 70562 6108  3675   235     1,3   25        
Nord-Norge                       
  50-99,9 2957 5215  112        1,3   24  17977  556    
  100-199,9 28101 6080  1237   6     1,4   28  12142  564   14 
  200-299,9 73956 6103  2617        1,2   23        
  300-499,9 93924 6213  3883   3     1,2   26       19 
  Alle 49606 6125  2023   3     1,3   27  7025  554   9 
Alle bruk                       
  35-49,9 1916 8262  688        1,0   19  973  303    
  50-99,9 15149 5762  521   651  22   1,2   23  4322  540   418 
  100-199,9 45273 6199  2004   3099  21   1,4   27  2186  551   1103 
  200-299,9 67400 6344  3030   2632  20   1,3   26  161  574   1451 
  300-499,9 64761 6263  3706   4791  18   1,4   28       1562 
  500- 56141 6393  4243   8259  29             1 
  Alle 51659 6262  2534   3238  20   1,3   26  1326  543   1137 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015