Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9 17173 6172  818   9474  16   1,2   31       1906 
  200-299,9 39551 6699  2253   4736  18   1,7   36       1683 
  300-499,9 39863 6832  2810   7581  20   1,1   26       2208 
  500- 56465 6741  3010   8373  25   1,3   31       2399 
  Alle 39335 6722  2363   7452  19   1,3   30       2034 
Andre bygder                       
  50-99,9 16207 5367  715   2215  32   1,4   28  2605  664    
  100-199,9 34960 6082  1577   944  22   1,5   30  1881  542   2507 
  200-299,9 62293 6547  2829   1532  26   1,8   39       2356 
  300-499,9 69489 6165  4185   432  13   1,4   32       37 
  500- 81315 6308  3709                  16625 
  Alle 47429 6239  2309   1097  24   1,5   31  1096  564   2365 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 82753 6500  3663   7305  24   1,1   22       1122 
  200-299,9 155008 6825  5690   4229  13   1,5   33       4997 
  300-499,9 169466 6485  7544   5898     1,4   30        
  Alle 123490 6651  4969   5424  19   1,4   29       2429 
Andre bygder                       
  50-99,9 9884 5765  670   8201  10   1,3   24        
  100-199,9 56131 6272  2392   1960  22   1,5   29       5843 
  200-299,9 69789 6461  4035   5930     1,2   23  1869  517   1260 
  300-499,9 73641 6427  4420   1963     1,5   31        
  Alle 57009 6356  2969   3720  17   1,3   26  522  517   2991 
Vestlandet                       
  35-49,9 2716 7471  180        1,5   33        
  50-99,9 16394 6298  583   1257  24   1,2   22  3144  421    
  100-199,9 60565 6431  2375   2590  19   1,3   25  1342  620   1001 
  200-299,9 76506 6279  3462   1796  22   1,4   28       324 
  300-499,9 87359 6606  4120   4027  6   1,1   19        
  Alle 54436 6403  2284   2134  17   1,2   24  1299  493   515 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 57408 6547  2734   6143  17             1 
  200-299,9 45493 6693  2559   5326  17   1,3   25       8 
  300-499,9 46534 6708  4018   7597  16              
  Alle 49567 6639  3106   5953  17   1,3   25       4 
Andre bygder                       
  100-199,9 63642 6603  2714        1,4   28        
  200-299,9 80049 6443  4075        1,3   23        
  300-499,9 118834 6543  5432                   
  Alle 79892 6525  3724        1,3   26        
Nord-Norge                       
  50-99,9            1,2   26  21085  611    
  100-199,9 23987 6401  1169   10     1,5   30  14056  619   6 
  200-299,9 84772 6382  3181        1,1   20  1213  553    
  300-499,9 104030 6785  4842   3  2   1,4   27        
  Alle 56931 6533  2433   4  2   1,4   29  7889  613   2 
Alle bruk                       
  35-49,9 2113 7471  140   1128  8   1,5   33        
  50-99,9 14147 6050  564   2517  20   1,3   24  5120  541   19 
  100-199,9 46787 6368  2014   2597  19   1,4   28  2593  605   1760 
  200-299,9 69443 6524  3247   2890  18   1,4   27  352  534   1174 
  300-499,9 68949 6591  3963   4395  17   1,3   26       811 
  500- 60739 6629  3267   6579  25   1,3   24       3666 
  Alle 55220 6488  2687   3262  19   1,4   27  1476  579   1349 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015