Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9 15032 6102  938   8302  16   1,7   39       2145 
  200-299,9 38733 6920  2115   5118  19   1,5   35       1377 
  300-499,9 34389 7078  2462   10117  23   1,1   24       2897 
  500- 53280 7050  3273   6718  29   0,8   19       3297 
  Alle 35854 6961  2267   7615  22   1,2   27       2877 
Andre bygder                       
  50-99,9 12229 5075  649        1,4   29  4487  816    
  100-199,9 28044 6266  1418   1019  41   1,5   29  1969  536   2823 
  200-299,9 68310 6638  2916   63  23   1,5   32       2119 
  300-499,9 63447 6483  4009   186  12   1,8   38       11 
  500- 53357 6224  2697        1,1   33       11296 
  Alle 45264 6432  2311   494  27   1,5   31  1163  590   2342 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 84563 6749  3610   4690  23   1,1   22       1256 
  200-299,9 169145 6834  5833   8090  10   1,2   25       4264 
  300-499,9 137279 6423  5189   141  14   1,4   28        
  Alle 127583 6718  4747   5050  14   1,2   23       1985 
Andre bygder                       
  50-99,9 14996 5519  444   3717     1,2   26        
  100-199,9 53191 6406  1801   4612  31   1,3   27       4150 
  200-299,9 76035 6803  4272   6742     1,4   27       3694 
  300-499,9 63730 6269  3829   3734     1,6   32        
  Alle 59088 6531  2908   5037  32   1,4   28       4380 
Vestlandet                       
  35-49,9            1,3   26  4945  587    
  50-99,9 15543 6247  425   2197  18   1,1   22  2376  391    
  100-199,9 58913 6643  2557   2645  18   1,2   25  1295  581   421 
  200-299,9 77313 6439  3456   1708  27   1,4   28       283 
  300-499,9 99501 6780  4278   1907  10   1,3   25        
  Alle 58451 6574  2534   2118  19   1,3   25  1204  494   250 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 58871 6691  2366   3799  21             1 
  200-299,9 45900 7018  2721   6527  22   1,5   32       3 
  300-499,9 58071 6874  4122   6460  20              
  Alle 53026 6830  3173   6007  20   1,5   32       1 
Andre bygder                       
  100-199,9 64249 6738  2571        1,4   29        
  200-299,9 71017 6649  3605        1,5   28       2 
  300-499,9 108667 6573  5621        1,5   33        
  Alle 77820 6654  3661        1,5   29       1 
Nord-Norge                       
  50-99,9            1,2   26  26582  657    
  100-199,9 23185 6857  1160   9     1,5   30  18404  707   4 
  200-299,9 73889 6570  3083        1,3   28  1104  578   3 
  300-499,9 108816 6832  4705   531  13   1,3   30       15 
  Alle 60896 6711  2620   117  13   1,4   29  8263  685   6 
Alle bruk                       
  35-49,9       618  6   1,3   26  3043  587   16714 
  50-99,9 13877 5937  468   1466  17   1,2   25  6088  588   28 
  100-199,9 44427 6567  1929   2630  24   1,4   28  2863  657   1518 
  200-299,9 69452 6691  3235   3068  18   1,4   28  173  578   1236 
  300-499,9 67636 6707  3765   4666  21   1,5   31       960 
  500- 65402 6799  3698   5354  23   1,1   22       3738 
  Alle 55730 6656  2718   3292  21   1,4   28  1457  631   1572 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015