Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9 11181 6625  598   5996  15   1,2   27       677 
  200-299,9 43005 6949  2365   4784  25   1,6   39       474 
  300-499,9 35880 7255  2766   10068  25   1,3   20       3793 
  500- 48235 7107  3369   9757  38   1,1   22       2188 
  Alle 35120 7080  2354   7923  26   1,2   25       2695 
Andre bygder                       
  50-99,9 7475 5378  348        1,5   31  5225  808   4163 
  100-199,9 29452 6498  1344   1378  35   1,4   29  1975  560   2753 
  200-299,9 56128 6680  2694   15  15   1,8   39       2033 
  300-499,9 74199 6566  4533   250  9   1,5   33       10 
  500- 74712 6056  3924        1,7   31       12384 
  Alle 45826 6520  2385   685  22   1,5   31  1202  608   2600 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 79462 6611  3305   4553  25   1,0   19       1474 
  200-299,9 160081 7201  5654   22855  15   1,5   32       4124 
  300-499,9 151922 6510  5322   55  9   1,4   29       3353 
  Alle 137026 6906  5033   10388  17   1,3   26       2802 
Andre bygder                       
  100-199,9 42860 6213  1680   5253  31   1,5   30       4992 
  200-299,9 83902 6716  3690   4112     1,0   19       4398 
  300-499,9 84622 6422  5143   1724     1,6   32        
  Alle 66482 6421  3134   3773  31   1,4   28       4373 
Vestlandet                       
  35-49,9            1,2   30  5619  653    
  50-99,9 16447 6223  379   2169  22   1,2   25  2202  491    
  100-199,9 54615 6538  2327   2848  24   1,3   25  1708  588   2014 
  200-299,9 76254 6512  3187   1849  17   1,3   28       255 
  300-499,9 110621 7154  5994   4746  13   1,2   22        
  Alle 57939 6610  2553   2528  20   1,3   26  1337  567   916 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 62054 6802  2095   4527  24             1 
  200-299,9 49151 6952  2815   5963  20   1,5   31        
  300-499,9 51132 6576  4051   5048  20              
  Alle 54282 6730  3199   6380  20   1,5   31        
Andre bygder                       
  100-199,9 63552 6786  2577   1634  22   1,3   27        
  200-299,9 76949 6725  3746        1,5   29       8 
  300-499,9 110795 6831  5721        1,6   33        
  Alle 83531 6778  3850   613  22   1,4   30       3 
Nord-Norge                       
  50-99,9            1,7   37  33115  674    
  100-199,9 24061 6847  1166        1,4   27  15504  696   16 
  200-299,9 68330 6629  2815   2     1,2   23  2151  574   8 
  300-499,9 107616 6789  4123   259  11   1,4   30        
  Alle 63566 6736  2588   65  11   1,3   26  7043  672   7 
Alle bruk                       
  35-49,9       3806  5   1,2   30  4087  653   21955 
  50-99,9 12697 6046  345   1168  22   1,4   28  6402  644   797 
  100-199,9 41461 6572  1752   2845  25   1,3   27  2436  644   1879 
  200-299,9 69638 6766  3130   3540  20   1,4   28  367  574   1072 
  300-499,9 77108 6762  4282   3898  20   1,5   30       1190 
  500- 71655 6757  4077   8345  29   1,2   25       2966 
  Alle 58051 6707  2814   3635  22   1,4   28  1333  638   1747 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015