Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9 8278 6792  478   6344  18   1,8   43        
  200-299,9 39566 6908  2637   4693  24   1,4   29       872 
  300-499,9 37771 7117  2522   8874  22   1,4   21       3222 
  500- 41998 7178  2612   12381  37   1,3   22       3105 
  Alle 32070 7067  2080   8305  25   1,4   25       3216 
Andre bygder                       
  50-99,9 6912 5720  161        1,3   26  5711  867   3549 
  100-199,9 32414 6502  1489   746  25   1,4   28  1982  484   1375 
  200-299,9 52128 6477  2775   406  10   1,6   32       2571 
  300-499,9 77456 6562  4600   16     1,6   35       14 
  500- 80819 6623  6290        1,3   30       6174 
  Alle 47783 6522  2683   419  16   1,5   30  1223  558   1951 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 74317 6821  3454   2413  30   1,3   26       1250 
  200-299,9 156928 7238  4849   21401  21   1,1   22       4771 
  300-499,9 179306 7129  8141   2314  23   1,3   28       1610 
  Alle 143094 7153  5628   7935  23   1,2   23       2228 
Andre bygder                       
  50-99,9 4692 6179  392   26     1,8   38       6832 
  100-199,9 52198 6668  1748   4686  43   1,3   25       3649 
  200-299,9 82292 6443  4571        1,5   32       1816 
  300-499,9 95798 6586  5430   1275     1,6   31        
  Alle 65809 6560  3432   2822  52   1,5   30       3867 
Vestlandet                       
  35-49,9            1,2   24  4975  643    
  50-99,9 11026 6585  639   2653  20   1,2   24  1420  514    
  100-199,9 53092 6515  2289   3174  36   1,3   25  2315  621   2256 
  200-299,9 70413 6322  2846   1750  22   1,4   28        
  300-499,9 110039 6870  5052   7292  20   1,3   24       425 
  Alle 59275 6579  2667   3168  26   1,3   25  1355  605   914 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 41925 6813  2304   15838  20             1 
  200-299,9 46078 6720  2741   5214  20   1,7   32        
  300-499,9 51556 6783  3275   5073  20   1,3   27        
  Alle 49058 6737  3109   8157  19   1,5   29        
Andre bygder                       
  100-199,9 69778 6637  2532   1976  19   1,4   27        
  200-299,9 81102 6570  3919        1,4   27        
  300-499,9 110778 6660  5019        1,6   30        
  Alle 91146 6652  3866   668  19   1,4   28        
Nord-Norge                       
  50-99,9            1,7   37  28747  606    
  100-199,9 18919 6759  1433        1,4   29  17760  729   30 
  200-299,9 66053 6787  3175   9     1,4   28  2104  584   6 
  300-499,9 105426 6793  4592   193  19   1,3   27       14 
  Alle 65452 6785  3140   53  19   1,4   28  6798  668   13 
Alle bruk                       
  35-49,9       3604  20   1,2   24  2985  643   23933 
  50-99,9 7520 6316  447   1229  44   1,3   26  5685  628   1403 
  100-199,9 40769 6611  1796   3373  29   1,4   27  2635  645   1340 
  200-299,9 65946 6665  3207   2851  20   1,4   28  407  584   980 
  300-499,9 83566 6821  4324   4020  21   1,5   30       1016 
  500- 78591 6960  4685   9062  29   1,2   23       2796 
  Alle 59071 6740  2965   3774  24   1,4   28  1325  635   1666 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015