Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  50-99,9                       
  100-199,9 6607 5683  456   5122  19   1,1   27        
  200-299,9 38670 7086  2597   3608  25   1,5   31       184 
  300-499,9 40876 7499  2035   8531  31   1,2   23       3128 
  500- 65207 7380  3404   9516  30              
  Alle 37258 7282  2065   6806  29   1,3   26       2378 
Andre bygder                       
  50-99,9            1,3   26  6251  863   93 
  100-199,9 36651 6637  1537   639  26   1,4   31  3181  548   971 
  200-299,9 46431 6742  1955   311  10   1,3   28       2907 
  300-499,9 83183 6928  4481        1,6   33        
  500- 90000 6723  6455   14     1,6   35       6729 
  Alle 51859 6773  2686   302  16   1,4   30  1561  616   2137 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 77185 7549  2636   2375  44   1,1   22        
  200-299,9 137960 7152  5600   17998  16   1,0   21       6008 
  300-499,9 135692 7497  6368   65     1,4   29        
  500- 295144 7421  14081   57  16   1,1   20        
  Alle 143118 7339  6214   7114  20   1,2   24       2210 
Andre bygder                       
  100-199,9 41738 7031  961   3363  45   1,1   22       8317 
  200-299,9 93565 6850  4465   601     1,4   27        
  300-499,9 109512 6553  4916   3741  14   1,4   29        
  500- 129276 6773  8410   13783  18   1,2   24        
  Alle 77614 6762  3556   3815  36   1,3   27       4463 
Vestlandet                       
  35-49,9            1,3   31  4875  649    
  50-99,9 3087 5541  481   1999     1,2   26  1815  481    
  100-199,9 50640 6637  2553   1139  23   1,3   26  2310  826   2305 
  200-299,9 71037 6807  2916   3455  52   1,3   27  694  718    
  300-499,9 131090 7405  4460   5554  14   1,3   27        
  500- 218678 7281  10690   11211  23   0,6   8        
  Alle 67853 7008  2890   2927  23   1,3   26  1492  709   829 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 20611 7600  1242   25324  18              
  200-299,9 50595 7685  1796   4725  20   1,5   31        
  300-499,9 69042 6739  3717   8021  16   1,0   20        
  Alle 55630 6990  2784   9723  18   1,4   28        
Andre bygder                       
  100-199,9 75171 7217  2452   2998  20   1,4   29        
  200-299,9 78558 7327  3110        1,6   33        
  300-499,9 106578 7013  5021        1,5   30        
  Alle 101797 7286  4204   843  20   1,5   31        
Nord-Norge                       
  100-199,9 28097 6591  1322        1,2   26  16059  769   4 
  200-299,9 61794 6873  2795   15     1,3   27  7382  803   5 
  300-499,9 107041 7218  4374   260  39   1,2   26       11 
  500- 216337 7367  9787   7110     1,8   41        
  Alle 78015 7080  3425   1313  22   1,3   27  6538  759   6 
Alle bruk                       
  35-49,9       3105  22   1,3   31  2438  649   23687 
  50-99,9 3419 5314  321   2464  30   1,3   26  3393  631   43 
  100-199,9 39624 6813  1658   2877  27   1,3   27  2943  713   1803 
  200-299,9 64718 6993  2911   3046  21   1,3   27  1346  793   941 
  300-499,9 87536 7119  3941   4105  23   1,4   28       771 
  500- 123830 7242  6578   7360  23   1,3   26       1179 
  Alle 66180 7053  3068   3750  23   1,3   27  1384  716   1572 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015