Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  50-99,9                       
  100-199,9 3522 7986  510   5437  21   1,1   19       4386 
  200-299,9 30082 7191  1772   4935  24   1,3   27        
  300-499,9 44458 7425  2737   7483  43   0,9   18       3381 
  500- 49626 7621  2473   8459  33   1,6   32       9779 
  Alle 33424 7457  1944   6668  32   1,1   21       4857 
Andre bygder                       
  50-99,9            1,3   27  7833  850    
  100-199,9 33863 6590  1109   43  21   1,6   34  4285  598   1131 
  200-299,9 50903 6832  2445   843  10   1,4   28       2574 
  300-499,9 78203 7238  4573        1,6   35        
  500- 106614 7014  7693   21     1,5   33       6022 
  Alle 55088 6947  2985   253  14   1,5   32  1855  654   1835 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 94442 7578  2898   6597  48   1,2   22       1900 
  200-299,9 135485 7438  5080   29082  24   1,3   24        
  300-499,9 174461 7650  6107   16868  17   1,2   25       65 
  500- 284176 7380  15406        1,7   35        
  Alle 143741 7496  5720   14955  24   1,3   27       402 
Andre bygder                       
  100-199,9 36969 6902  1042   3083  37   1,2   24       7422 
  200-299,9 90103 6767  4160   3590  40   1,9   39        
  300-499,9 115681 6964  5869   2763  19   1,5   30        
  500- 105994 6557  8375   11925     1,6   32        
  Alle 77734 6841  3865   3880  35   1,5   30       4176 
Vestlandet                       
  35-49,9            1,0   27  4742  628    
  50-99,9 2547 5453  723        1,4   29  2023  495    
  100-199,9 50732 6746  2137   1327  27   1,2   24  3874  843   1976 
  200-299,9 64009 6962  2755   3879  29   1,4   27  727  789    
  300-499,9 138710 7454  5575   3799  40   1,3   27       165 
  500- 295120 7019  10875   11014  24   0,8   15        
  Alle 71263 7077  2979   2528  29   1,3   26  2082  751   751 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 18659 7381  1172   25932  21   1,2   27        
  200-299,9 43108 7213  1534   5932  21   1,7   34        
  300-499,9 92849 7299  3846   6661  21   1,1   18        
  500- 60183 6172  4074   20791  14              
  Alle 58625 7155  2543   10596  19   1,5   31        
Andre bygder                       
  100-199,9 65586 7091  1506   4028  20   1,5   30        
  200-299,9 86771 7713  3197        1,6   35        
  300-499,9 100986 6988  4956        1,5   29        
  500- 177077 7975  8094        1,7   29        
  Alle 100716 7351  4237   975  20   1,5   31        
Nord-Norge                       
  50-99,9 7110 7897  174   8998  22   1,0   21  23867  667    
  100-199,9 23047 7053  1323        1,4   27  18674  779   13 
  200-299,9 68803 7138  3907        1,4   28  5149  723   4 
  300-499,9 107414 7340  3923   3966  25   1,3   26  3760  875   21 
  500- 178109 7539  9125   4716     1,2   28        
  Alle 82252 7323  3795   2489  22   1,3   27  7717  756   11 
Alle bruk                       
  35-49,9       2739  16   1,0   27  2667  628   15978 
  50-99,9 3096 6146  335   1460  25   1,3   27  6000  672   30 
  100-199,9 37486 6904  1421   3363  29   1,3   27  3584  746   2452 
  200-299,9 61909 7107  2847   4699  23   1,5   29  871  737   443 
  300-499,9 95035 7298  4336   4735  33   1,4   29  577  875   842 
  500- 113159 7306  6113   6673  23   1,5   31       5063 
  Alle 67539 7193  3149   4420  26   1,4   28  1667  735   1936 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015