Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  50-99,9                       
  100-199,9 2983 6784  682   5862  22   1,1   19       9520 
  200-299,9 28247 7166  1746   4897  28   1,4   27       4099 
  300-499,9 45442 7827  2972   7037  43   0,6   8       3456 
  500- 48422 7404  2184   9392  36   0,3          6077 
  Alle 32930 7523  1968   6783  35   0,9   16       5789 
Andre bygder                       
  50-99,9            1,5   30  11675  848    
  100-199,9 29185 6712  838   111  26   1,4   29  2894  611   1105 
  200-299,9 49311 6569  2502   1359  15   1,3   27  2828  783   4677 
  300-499,9 71647 7369  5093   11     1,8   38       55 
  500- 109969 7093  7885        1,8   36       4067 
  Alle 52364 6971  3069   412  32   1,5   32  2290  718   2071 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 81008 7324  2871   5273  50   1,8   41       1657 
  200-299,9 123191 7227  5623   24575  18   1,1   20        
  300-499,9 156753 7115  5329   20838  22   1,4   28       2736 
  500- 276360 7485  11794   17308  14   1,2   24        
  Alle 130903 7262  5282   16286  20   1,3   25       1098 
Andre bygder                       
  100-199,9 34832 6522  1252   3324  30   1,2   23       4066 
  200-299,9 77063 6782  4161   4794  21   1,1   20        
  300-499,9 102604 7087  5059   3600  21   1,3   28        
  500- 120889 7052  9183   5317     1,8   36        
  Alle 70494 6892  3925   3740  23   1,4   28       2549 
Vestlandet                       
  35-49,9            0,8   17  4009  606    
  50-99,9 7606 5855  640   149     1,3   27        
  100-199,9 55551 7102  2656   1107  23   1,4   27  2812  644   5536 
  200-299,9 66498 6946  2067   6246  38   1,3   25  3172  973   10 
  300-499,9 125833 7325  4966   2963  20   1,4   28        
  500- 318450 7432  14397        0,7   6        
  Alle 73725 7184  3072   2348  29   1,3   26  1834  736   1836 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 26658 7742  2348   25623  21   0,8   17        
  200-299,9 52864 7430  1616   3780  18   1,4   28        
  300-499,9 85254 7157  5717   7947  20              
  500- 18980 5764  7220   19068  12              
  Alle 58172 7210  4037   10618  18   1,3   26        
Andre bygder                       
  100-199,9 57826 6986  1447   5500  23   1,7   30        
  200-299,9 94884 7424  2902        1,6   33        
  300-499,9 85074 6932  3955   8     1,4   27        
  500- 301972 8410  11174                   
  Alle 108683 7482  4119   936  23   1,5   29        
Nord-Norge                       
  100-199,9 20577 7057  1335        1,3   25  20719  797    
  200-299,9 62693 7247  3516        1,3   26  7232  678   6 
  300-499,9 110972 7219  3431   4937  24   1,4   27  5925  743   12 
  500- 184649 7443  7804   4195     1,1   26        
  Alle 85774 7290  3619   2090  24   1,3   26  8974  734   5 
Alle bruk                       
  35-49,9       2104  22   0,8   17  1804  606   11298 
  50-99,9 6545 5895  514   88  21   1,4   27  4363  732   35 
  100-199,9 36141 6985  1610   3546  28   1,4   27  3198  716   3736 
  200-299,9 61457 7074  2742   4695  24   1,3   26  2189  761   1543 
  300-499,9 88231 7262  4321   5084  29   1,4   29  741  743   978 
  500- 124773 7457  6572   6805  22   1,4   28       2894 
  Alle 67241 7221  3264   4496  26   1,4   27  1827  731   2250 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015