Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  50-99,9                       
  100-199,9    368   7623  123   1,1   23       9429 
  200-299,9 20253 7094  1396   7449  30   1,1   20       3140 
  300-499,9 37386 7509  2608   7680  20   1,3   29       10897 
  500- 60367 7779  2189   6168  52   0,5   10       7350 
  Alle 32775 7585  1785   6860  30   1,1   23       8407 
Andre bygder                       
  50-99,9 16893 6265  458        1,6   32  8334  718    
  100-199,9 27251 6572  687   58  24   1,4   29  2306  609   2 
  200-299,9 44304 6567  2045   6     1,5   31  3224  823   9985 
  300-499,9 82973 7087  5238   175  22   1,5   30       99 
  500- 145537 7290  7765        1,5   33       6524 
  Alle 63054 6981  3283   71  40   1,5   31  1856  714   3312 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9 82999 7661  2817   6180  94   1,9   41       19424 
  200-299,9 114092 7247  4107   19433  21   1,3   25        
  300-499,9 193136 7652  6527   23282  18   1,3   25        
  500- 215060 7134  5842   26415  20   1,5   29        
  Alle 141097 7426  4613   18204  24   1,4   28       2775 
Andre bygder                       
  100-199,9 29197 6071  1041   2107  32   1,2   22       7369 
  200-299,9 64228 6716  2674   4230  24   1,1   21        
  300-499,9 109937 7254  4481   4944  19   1,2   23        
  500- 120066 7084  8856   6989     1,6   30        
  Alle 74670 6975  3808   4083  25   1,3   25       3498 
Vestlandet                       
  35-49,9            1,5   34  2353  588    
  50-99,9 4200 6174  471        1,0   21        
  100-199,9 58356 6587  2561   2990  35   1,3   25  5344  655   2648 
  200-299,9 81746 7198  2167   3632  86   1,3   25       5 
  300-499,9 126377 7493  5369   2919  15   1,4   28       2776 
  500- 270495 7636  11890        1,3   24        
  Alle 81338 7221  3238   2431  34   1,3   26  1724  650   1457 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 36410 6252  1343   23396  20   1,0   21        
  200-299,9 38778 6627  1916        1,5   29        
  300-499,9 97398 7797  5136   11998  18   0,7   21        
  500- 83682 8180  8979   9579  21              
  Alle 71614 7524  4069   10461  19   1,4   27        
Andre bygder                       
  200-299,9 106181 7381  3514        1,4   27        
  300-499,9 99475 7068  4124        1,5   29        
  500- 255349 7660  9154        1,5   31        
  Alle 116198 7337  4260   737  24   1,4   28        
Nord-Norge                       
  100-199,9 12788 6044  1263        1,2   24  24431  752   7 
  200-299,9 62203 7509  2434        1,2   25  7933  678   76 
  300-499,9 114479 7306  3917   4155  31   1,5   31  7025  728    
  500- 215026 7321  8611   1990     1,3   28        
  Alle 92120 7305  3577   1725  31   1,3   27  10299  722   24 
Alle bruk                       
  35-49,9    91   653  40   1,5   34  897  588   14843 
  50-99,9 6260 6019  370   35  23   1,3   26  3951  700    
  100-199,9 34449 6631  1442   4185  34   1,3   25  4783  702   3977 
  200-299,9 63429 7144  2382   3755  30   1,3   26  1675  713   1970 
  300-499,9 96468 7401  4395   6046  19   1,3   27  947  728   2764 
  500- 134131 7440  6145   5718  38   1,4   29       3701 
  Alle 74662 7270  3263   4622  27   1,3   27  1908  707   3109 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015